Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

OrganoClick AB: OrganoClicks biobaserade bindemedel i ny nonwoven-applikation

Sedan 2022 ingår OrganoClick i ett svenskt-finskt Bioinnovationsprojekt, finansierat av Vinnova och Business Finland, för att utveckla biobaserade bindemedel för nonwoven som används för hygien- och tvättprodukter. I projektgruppen ingår den finska nonwoven-tillverkaren Sharpcell som tillverkar nonwoven-materialet och det svenska hygienföretaget Finess Hygiene som bl.a. tillverkar tvättlappar baserade på nonwoven för vården och för konsument. OrganoClick har utvecklat bindemedel anpassat för dessa applikationer vilka nu använts framgångsrikt i produktionen av nonwoven-materialet och i den slutliga produktionen av färdiga tvättlappar.  

"Det är ett stort steg framåt för oss i detta projekt som berör ett helt annat applikationsområde än vad vi tidigare tagit fram bindemedel för. Nästa steg är att göra vissa optimeringar, fortsätta uppskalningen och säkerställa en jämnhet i produktionen", säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

Samarbetet med finska nonwoventillverkaren Sharpcell har pågått i flera år med produktionstester genomförda under de senaste åren. Tillsammans med deras kund Finess Hygien har fokus under senaste 1,5 åren varit att ta fram 100 % biobaserade och komposterbara nonwoven-material för hygien- och tvättprodukter för vård och konsument. Efter den slutgiltiga optimeringen samt implementering i produktion väntar en kommersialisering av de nya nonwoven-produkterna.    

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 10:23 CET.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

Författare Cision