Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

Orgo Tech: Kvartalsrapport 3

Orgo Tech har nu fullgjort årets tredje kvartal vilket varit det mest
händelserika sedan jag tillträdde som VD för Bolaget. Under kvartalet
har vi genomfört och tillträtt förvärvet av Magemail, en ledande
leverantör av programvaror för e-postmarknadsföring på den Adobe-ägda
open source e-handelsplattformen Magento. Detta förvärv gjordes i
enlighet med tidigare kommunikation gällande att Bolaget har som
ambition att utöka sin produktportfölj och bredda vårt erbjudande.
Det är med stor entusiasm vi fortsätter med integrationen av Magemail
med ambition om att fortsätta investera i- samt vidareutveckla
produkten.

Parallellt med ovan pågår ett kontinuerligt utvärderingsarbete av
potentiella förvärv vad avser kompletterande bolag och produkter och
vi ser goda möjligheter till att fortsätta utveckla bolaget på
inslagen bana. Som tidigare kommunicerat har Bolaget under den
senaste tiden fört förhandlingar i relation till ingånget LOI
avseende potentiellt förvärv av ett e-handelsbolag. Dessa
förhandlingar fortgår parallellt med ytterligare diskussioner med
andra intressanta målbolag med ambitionen att hitta förvärv som
bidrar till bästa möjliga värdeutveckling för Bolaget och dess
aktieägare.

Under årets tredje kvartal ser vi en intäktsökning jämfört med
föregående kvartal vilket hänförs till det positiva bidraget från
ovan nämnda förvärvet av Magemail tillsammans med en tillfälligt ökad
aktivitet i Bolagets konsultverksamhet. Vad gäller övrig verksamhet
har fokus som tidigare kommunicerats legat på intern
produktutveckling vilket vi som bolag har för ambition att fortsätta
med och det är med stor entusiasm vi fortsätter integrations- och
utvecklingsarbetet av Magemail samt av våra övriga produkter och
uppdrag.

Omsättning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2019 uppgick till 565 083
(773 130) SEK. Kvartalets intäktsminskning jämfört med motsvarande
period för 2018 beror som tidigare kommunicerat på ett ökat fokus på
produktutveckling, dock ser vi en intäktsökning jämfört med
föregående kvartal hänfört till förvärvet av Magmail samt tillfälligt
ökad aktivitet i Bolagets konsultverksamhet.

Finansiell utveckling

Resultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till -538 148 (-528
241) SEK. Det något lägre resultatet jämfört med motsvarande period
föregående år beror på den intäktsminskning som skett till följd av
den tidigare kommunicerade planen om ett ökat fokus på intern
produktutveckling.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 november 2019.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och
andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt
mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets
huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en
B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att
enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och
uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för
att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de
automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i
storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av
minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper
företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare
hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/orgo-tech/r/kvartalsrapport-3,c2951553
https://mb.cision.com/Main/16628/2951553/1134161.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.