Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Oriflame: Anpassning av legal struktur fortsätter - förslag till extra bolagsstämman för nästa steg i processen

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i
någon jurisdiktion. De värdepapper som hänvisas till häri har inte
registrerats, och kommer inte registreras, enligt U.S Securities Act
från 1933 i sin nuvarande lydelse, och får inte erbjudas eller
överlåtas utan sådan registrering annat än under ett tillämpligt
undantag från registrering enligt U.S. Securities Act. Informationen
i detta pressmeddelande är inte avsett för publicering eller
distribution till personer i Amerikas Förenta Stater, Australien,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Kanada eller Sydafrika, eller i någon
annan jurisdiktion där försäljning av sådana värdepapper skulle kräva
ytterligare dokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver
vad som krävs enligt svensk rätt ("Begränsade Jurisdiktioner").

An English version of this press release is available at the Company's
web site

Pressmeddelande 14 april 2014

Som meddelades i april 2013 ser Oriflame över sin legala struktur.
Styrelsen föreslår idag att aktieägarna fattar beslut för att
möjliggöra en vidare anpassning av koncernens legala struktur till
den operativa verksamheten, vilket bland annat innefattar en kommande
flytt av koncernens hemvist från Luxemburg till Schweiz.

Oriflame har under de senaste åren ökat sin närvaro i, och flyttat ett
antal av koncernens funktioner och globala tjänster till, Schweiz.
Oriflame har genom denna centralisering uppnått förbättrad operativ
effektivitet inom områden som IT, finans, e-handel samt hantering av
lagerrisk.

För att ytterligare anpassa koncernens legala struktur till den
operativa strukturen har styrelsen beslutat att lägga fram ett
förslag inför Oriflames extra bolagsstämma den 19 maj 2014 om att
bemyndiga styrelsen att flytta moderbolagets hemvist från Luxemburg
till Schweiz, och därigenom möjliggöra ytterligare effektiviseringar.

Kortfattat åstadkoms den nya legala strukturen genom att aktieägarna
vid den extra bolagsstämman blir ombedda att godkänna en överföring
av tillgångar och skulder från moderbolaget Oriflame Cosmetics S.A.
till ett nybildat finans- och holdingbolag i Luxemburg ägt av
Oriflame Cosmetics S.A.. Om stämman skulle besluta i enlighet med
förslagen skulle, som ett andra steg, ett schweiziskt holdingbolag
etableras, Oriflame Holdings AG ("OHAG"), och som ett tredje steg
skulle ett utbyteserbjudande lämnas till aktieägarna i Oriflame
(varigenom aktier i OHAG erbjuds i utbyte mot aktier i Oriflame
Cosmetics S.A.). I nuläget förväntas utbyteserbjudandet lämnas under
hösten 2014, följt av att OHAG-aktierna noteras på NASDAQ OMX
Stockholm.

Den operationella och legala omstruktureringen förväntas inte påverka
Oriflames bolagsskattesats över tid.

Samtliga aktieägare måste själva verifiera sin skattemässiga ställning
baserat på tillämplig skattelagstiftning för den enskilde
aktieägaren. Bolaget har gjort en preliminär utredning för att
klarlägga att det planerade utbyteserbjudandet och den planerade
flytten av hemvist inte bör få negativa skattemässiga konsekvenser
för aktieägarna i de huvudsakliga jurisdiktioner som berörs,
åtminstone inte under de närmaste fem till tio åren.

Ytterligare information om eventuella skattekonsekvenser kommer att
tillhandahållas i samband med utbyteserbjudandet.

Ytterligare information om styrelsens förslag till den extra
bolagsstämman följer av kallelsen till den extra bolagsstämman som
offentliggjordes i dag. Se även investors.oriflame.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Bennet, CFO +41 79 826 3713

Johanna Palm, IR Director +46 765 422 672

----------------------------------------------------------------------

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett
internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i
över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska,
innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter
marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som
tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,5 miljarder euro.
Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av
företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt
arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal
välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World
Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Luxemburg,
och med globala kontor i Luxemburg och Schweiz. Oriflame är noterat
på Nasdaq OMX, Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oriflame/r/anpassning-av-legal-struktur-fortsa...
http://mb.cision.com/Main/1493/9569158/233324.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.