Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Oriflame: Delårsrapport 1 januari-30 september 2016

Tredje kvartalet 2016

· Omsättningen i lokal valuta ökade med 12 procent och omsättningen
i euro ökade med 6 procent till 278,9 miljoner euro (263,2).

· Antalet aktiva konsulenter minskade med 5 procent till 2,6
miljoner.

· EBITDA uppgick till 30,8 miljoner euro (25,1).
· Rörelsemarginalen var 9,0 procent (7,3), påverkat av
valutaeffekter med cirka -160 punkter, och rörelseresultatet var 25,2
miljoner euro (19,1).

· Resultat efter skatt var 12,7 miljoner euro (4,9,) och resultat
per aktie efter utspädning var 0,23 euro (0,09).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8
miljoner euro (4,1).

· Under kvartalet betalades 14,1 miljoner USD av bolagets befintliga
obligationslån (Private Placement Note) tillbaka i förtid,
motsvarande ett kassautflöde på 9,9 miljoner euro.

· Försäljningsutvecklingen för året fram till dagens datum är cirka
13 procent i lokal valuta, och utvecklingen under fjärde kvartalet
fram till dagens datum är cirka 7 procent i lokal valuta.

Perioden januari-september 2016

· Omsättningen i lokal valuta ökade med 13 procent och omsättningen
i euro ökade med 3 procent till 894,3 miljoner euro (872,1).

· EBITDA uppgick till 99,1 miljoner euro (77,8).
· Rörelsemarginalen var 8,6 procent (6,7, justerat* 7,0), påverkat
av valutaeffekter på -320 punkter, och rörelseresultatet var 77,2
miljoner euro (58,1, justerat* 61,3).

· Resultat efter skatt var 41,5 miljoner euro (25,3, justerat**
28,0) och resultat per aktie efter utspädning var 0,74 euro (0,45,
justerat** 0,50).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,4
miljoner euro (53,5).

*Justerat för poster av engångskaraktär om 3,2 miljoner euro under
perioden 2015

**Justerat för ytterligare engångsposter om (0,5 miljoner euro) under
perioden 2015

VD Magnus Brännström kommenterar

"Vi är glada över att kunna redovisa ytterligare ett kvartal med
tillväxt i euro och lokal valuta samt god lönsamhetsförbättring. Den
starka utvecklingen i Asien & Turkiet och Latinamerika fortsatte,
medan fokus i CIS alltjämt är att återgå till en hållbar tillväxt och
att förbättra marginalerna. Framgången för våra online-ledare och
försäljningen av paketerbjudanden och rutiner inom Hudvård och
Wellness nådde nya nivåer, och fungerar som viktiga drivkrafter för
tillväxt. Omsättningsutvecklingen i lokal valuta hittills under
fjärde kvartalet återspeglar svårare jämförelsetal i början av
kvartalet men också volatilitet i vissa av våra marknader. Vi har en
solid strategi, en stark finansiell ställning med låg skuldsättning
och en affärsmodell som bevisats fungera i utmanande
marknadsförhållanden och en föränderlig miljö."

Telefonkonferens för kapitalmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens fredagen den 11 november
2016 klockan 9:30 (CET).

För att delta, ring från:
SE: +46 856642690
NO: +47 23500252
DK: +45 35445575
FI: +358 981710491
Storbritannien +44 2030089802
USA: +1 8557532235

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast
ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via
http://oriflame-ir.creo.se/161111

11 november 2016
Magnus Brännström
VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet, finansdirektör Tel: +41 798 263 769
Nathalie Redmo, IR-chef Tel: +41 799 220 173

Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
november 2016 kl. 07.15 CET.

Oriflame Holding AG
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz
www.oriflame.com
Organisationsnummer CHE-134.446.883
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oriflame/r/delarsrapport-1-januari-30-septembe...
http://mb.cision.com/Main/1493/2120753/588477.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.