Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Oriflame: Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

Tredje kvartalet 2017

· Omsättningen i lokal valuta ökade med 11 procent och omsättningen
i euro ökade med 6 procent till 295,3 miljoner euro (278,9).

· Antalet registrerade aktiva var stabilt på 2,6 miljoner.
· EBITDA uppgick till 40,0 miljoner euro (30,8).
· Rörelsemarginalen var 11,0 procent (9,0), med negativ påverkan
från valuta på 160 punkter, och rörelseresultatet var 32,5 miljoner
euro (25,2).

· Resultat efter skatt var 17,4 miljoner euro (12,7) och resultat
per aktie efter utspädning var 0,30 euro (0,23). Som en följd av den
framgångsrika refinansieringen av den revolverande kreditfaciliteten
under kvartalet påverkades resultatet efter skatt negativt av en icke
återkommande avskrivning av den ersatta facilitetens kapitaliserade
avgift på cirka 1,0 miljon euro.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,2
miljoner euro (-5,8).

· Under kvartalet undertecknade Oriflame en ny revolverande
kreditfacilitet om totalt 160 miljoner euro. Den nya femåriga
kreditfaciliteten ersatte tidigare facilitet på 110 miljoner euro.

· Försäljningsutvecklingen för året fram till dagens datum ligger på
cirka 10 procent i lokal valuta, och utvecklingen under fjärde
kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka 11 procent i lokal
valuta.

Perioden januari-september 2017

· Omsättningen ökade med 10 procent i både lokal valuta och i euro,
och uppgick till 983,0 miljoner euro (894,3).

· EBITDA uppgick till 128,3 miljoner euro (99,1).
· Rörelsemarginalen var 10,5 procent (8,6), med negativ påverkan
från valuta på 10 punkter, och rörelseresultatet var 102,8 miljoner
euro (77,2).

· Resultat efter skatt var 56,8 miljoner euro (41,5) och resultat
per aktie efter utspädning var 0,99 euro (0,74).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,7
miljoner euro (51,4).

VD Magnus Brännström kommenterar
"Under tredje kvartalet 2017 fortsatte vi att genomföra våra
strategiska prioriteringar, vilket ledde till ytterligare ett kvartal
med sund tillväxt och förbättrad lönsamhet. Den sammantagna
utvecklingen i Asien & Turkiet var fortsatt stark, även om det finns
variationer inom regionen. Tillväxten i CIS fortsatte med stöd av
bibehållet höga produktivitetsnivåer. Latinamerika påverkades av
jordbävningar och ogynnsamma tidpunkter. Vårt arbete för att
förbättra kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen fortsatte att ge
resultat under kvartalet och antalet registrerade aktiva var stabilt.
Omsättningsutvecklingen i lokal valuta för koncernen under fjärde
kvartalet är i linje med våra långsiktiga finansiella mål."

Övrigt
Det engelska originalet till denna rapport återfinns på
www.oriflame.com.

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens onsdagen den 8 november
2017 klockan 9:30 (CET).

För att delta, ring från:
SE: +46856642664
DK: +4535445576
FI: +358981710492
NO: +4723500252
Storbritannien +442030089808
USA: +18558315947

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast
ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via
http://oriflame-ir.creo.se/171108

8 november 2017
Magnus Brännström
VD och koncernchef
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet, finansdirektör Tel: +41 798 263 769
Nathalie Redmo, IR-chef Tel: +41 799 220 173

Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2017 kl. 07.15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oriflame/r/delarsrapport-1-januari-30-septembe...
http://mb.cision.com/Main/1493/2385205/747927.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.