Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Oriflame: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2016

Första kvartalet 2016

· Omsättningen i lokal valuta ökade med 10 procent och omsättningen
i euro minskade med 1 procent till 305,8 miljoner euro (307,8).

· Antalet aktiva konsulenter minskade med 9 procent till 3,1
miljoner.

· EBITDA uppgick till 27,7 miljoner euro (23,0).
· Rörelsemarginalen var 6,9 procent (5,6), med negativ påverkan från
valutaeffekter på cirka 370 punkter, och rörelseresultatet var 21,1
miljoner euro (17,2).

· Resultat efter skatt var 10,7 miljoner euro (11,2) och resultat
per aktie var 0,19 euro (0,20).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,5
miljoner euro (24,1). Under kvartalet betalades det långsiktiga lånet
på 80,0 miljoner USD tillbaka i förtid, motsvarande ett kassautflöde
på 56,0 miljoner euro.

· Försäljningsutvecklingen för året fram till dagens datum ligger på
cirka 13 procent i lokal valuta, och utvecklingen under andra
kvartalet fram till dagens datum ligger på cirka 17 procent i lokal
valuta och påverkas positivt av timing inom kvartalet.

Händelser av väsentlig betydelse efter kvartalets slut

· Årsstämman, som hölls den 17 maj 2016, beslutade om en utdelning
på 0,40 euro per aktie som ska betalas ut i två omgångar: 0,20 euro
till de aktieägare som är registrerade den 15 november 2016 och 0,20
euro till de aktieägare som är registrerade den 15 februari 2017.

· I april fick Oriflames lokaler i Moskvaområdet oanmälda besök av
lokala myndigheter. Oriflame söker alltjämt orsaken till de oanmälda
besöken, och förblir helt transparent och villigt att samarbeta med
myndigheterna.

VD Magnus Brännström kommenterar
"Vi är nöjda med den totala försäljningsutvecklingen i lokal valuta
under första kvartalet, med sekventiella förbättringar i de flesta
regioner. Asien & Turkiet samt Latinamerika fortsatte att redovisa en
tvåsiffrig tillväxt och ökad lönsamhet. Medan vändningen av den
tidigare negativa försäljningstrenden i CIS-regionen är positiv, är
situationen fortsatt osäker med ihållande externa utmaningar samt
svårigheter med att förbättra marginalerna. Koncernens positiva
försäljningsutveckling har fortsatt under andra kvartalet med
ytterligare stöd av några starka kataloger under april. Den
underliggande affärsmässiga och finansiella utvecklingen är
uppmuntrande, även om vi fortsätter att vara starkt påverkade av en
ihållande negativ valutautveckling och försämrad makro på många av
våra marknader. Effektiviseringsåtgärderna fortgår och ger önskat
resultat."

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens onsdagen den 18 maj klockan
09:30 (CET).

För att delta, ring från:
DK: +45 35445575
FI: +358 981710493
UK: +44 2030089802
NO: +47 23500254
SE: +46 856642690
US: +1 8557532235
Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast
ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via
http://oriflame-ir.creo.se/160518

18 maj 2016
Magnus Brännström
VD och koncernchef
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Oriflame offentliggör informationen i denna delårsrapport i enlighet
med lagen om värdepappersmarknaden onsdagen den 18 maj 2016 kl 07:15
(CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: +41 798 263 754
Gabriel Bennet, finansdirektör Tel: +41 798 263 769
Nathalie Redmo, IR-chef Tel: +41 799 220 173

Oriflame Holding AG
Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz
www.oriflame.com
Organisationsnummer CHE-134.446.883

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oriflame/r/delarsrapport-1-januari-31-mars-201...
http://mb.cision.com/Main/1493/2011411/517089.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.