Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

Oriflame: Inför årsstämman 2019: Förslag till styrelsens sammansättning och ersättning

Valberedningen (Nomination & Governance Committee) föreslår för
styrelsen att omval sker av samtliga nuvarande styrelseledamöter Mona
Abbasi, Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Alexander af Jochnick,
Anna af Jochnick, Robert af Jochnick, Anna Malmhake, Gunilla
Rodebjer, Christian Salamon och Karen Tobiasen, och att omval sker av
Alexander af Jochnick till styrelsens ordförande.

Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning
Styrelseledamöterna Mona Abbasi, Anders Dahlvig, Anna Malmhake,
Gunilla Rodebjer, Christian Salamon och Karen Tobiasen är oberoende i
förhållande till bolaget och dess största aktieägare. Anna, Robert
och Alexander af Jochnick är inte oberoende i förhållande till
bolagets största aktieägare eftersom de, tillsammans med den övriga
familjen af Jochnick, utgör bolagets största aktieägare. Magnus
Brännström, Anna samt Robert af Jochnick betraktas inte som oberoende
i förhållande till bolaget. Magnus är bolagets VD, Anna har varit
anställd i koncernen de senaste tio åren och Robert är medgrundare
till bolaget och har suttit i styrelsen sedan starten.

Styrelsens ersättning
Ersättningsutskottet föreslår för styrelsen att ersättningarna för
styrelseuppdrag och uppdrag i utskotten för perioden från årsstämman
2019 till nästa årsstämma förblir oförändrade:

· Styrelsens ordförande: 80 000 euro
· För var och en av styrelseledamöterna: 40 000 euro
· Revisionsutskottets ordförande: 15 000 euro
· Var och en av ledamöterna i utskottet: 10 000 euro

Om valberedningen samt ersättningsutskottet
Oriflames styrelse har, i enlighet med schweizisk lag, bildat både en
valberedning och ett ersättningsutskott bland ledamöterna.
Valberedningen har bland annat till uppgift att förbereda styrelsens
förslag om styrelsens sammansättning, som ska framläggas för
årsstämman, och ersättningsutskottets obligatoriska uppgifter är
bland annat att förbereda styrelsens förslag till ersättning till
denna.

I valberedningen ingår:
Anders Dahlvig, styrelseledamot och ordförande för valberedningen
Alexander af Jochnick, styrelsens ordförande
Valberedningen skall i enlighet med stadgarna bland annat kontakta och
rådgöra med bolagets fem största aktieägare (såvitt de var kända av
bolaget) i nomineringsprocessen. Inför 2019 års årsstämma har
följande aktieägare deltagit i nomineringsprocessen: af jochnick
foundation, AP1 och AP4, vilka tillsammans med familjen af Jochnick
representerar över 40 procent av aktiekapitalet. Samtliga deltagande
aktieägare stödjer valberedningens förslag.

I ersättningsutskottet ingår:
Alexander af Jochnick, ordförande i ersättningsutskottet och
styrelsens ordförande

Karen Tobiasen, styrelseledamot
Om årsstämman
Förslagen till styrelsens sammansättning och ersättning till styrelsen
kommer, i enlighet med schweizisk lag, att beslutas av styrelsen och
tillsammans med övriga punkter på dagordningen läggas fram av
styrelsen på årsstämman. Den fullständiga kallelsen och dagordningen
kommer att publiceras senast 20 dagar före årsstämman, som hålls i
Zürich, Schweiz den 9 maj 2019.

För mer information, kontakta:
Nathalie Redmo, IR-chef, +41 799 220 173

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett
internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i
över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska,
innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter
marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som
tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro.
Respekt för människor och natur är en viktig del av företagets kultur
och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och
miljöarbete. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer
världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation.
Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm.
För mer information om Oriflame, vänligen se www.oriflame.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oriflame/r/infor-arsstamman-2019--forslag-til...
https://mb.cision.com/Main/1493/2772870/1013904.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.