Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Oriflame: Kommuniké från årsstämma i Oriflame Holding AG

Årsstämma i Oriflame Holding AG hölls idag i Schaffhausen, Schweiz.
Aktieägarna beslutade att godkänna samtliga till stämman föreslagna
ärenden. En sammanfattning av ett urval av de beslut som fattades
presenteras nedan.

Fastställande av utdelning från kapitalskottsreserven
Årsstämman beslutade att godkänna att en utdelning om 1,60 euro per
aktie ska distribueras ur kapitaltillskottsreserven och kommer att
betalas ut i fyra utbetalningar enligt följande: 0,40 euro till
aktieägare registrerade den 13 maj 2019, 0,40 euro till aktieägare
registrerade den 15 augusti 2019, 0,40 euro till aktieägare
registrerade den 15 november 2019 och 0,40 euro till aktieägare
registrerade den 15 februari 2020. Utdelningen kommer att tas från en
övrig reserv från kapitaltillskott som uppgår till 127 000 000
schweizerfranc som skapas med medel från bolagets
kapitaltillskottsreserv. I utdelningsreserven ingår en buffert för
valutakursförändringar. Eventuellt överskott av utdelningsreserven
som kvarstår efter det sista utbetalningstillfället omallokeras
automatiskt till kapitaltillskottsreserven. I det osannolika
scenariot att utdelningsreserven inte är tillräcklig för att betala
de beslutade utdelningarna kommer utdelningarna att justeras nedåt
pro rata.

Den första betalningen om 0.40 euro per aktie (avstämningsdag 13 maj
2019) har förväntad utbetalningsdag den 20 maj 2019. Sista dag för
handel inklusive rätt till utdelning är den 9 maj (exklusive
utdelning 10 maj) 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Samtliga nuvarande styrelseledamöter Mona Abbasi, Magnus Brännström,
Anders Dahlvig, Alexander af Jochnick, Anna af Jochnick, Robert af
Jochnick, Anna Malmhake, Gunilla Rudebjer, Christian Salamon och
Karen Tobiasen omvaldes till styrelseledamöter. Alexander af Jochnick
omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisorer
KPMG AG (CHE-106.084.881), Zürich, Schweiz, omvaldes till bolagets
revisor för räkenskapsåret 2019.

Godkännande av arvoden till styrelseledamöterna
Årsstämman beslutade, i enlighet med ersättningsutskottets förslag,
att ersättningen till styrelseledamöterna ska uppgå till max 495 000
euro för perioden fram till årsstämman 2020.

Godkännande av ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med ersättningskommitténs förslag,
att godkänna att ett högsta sammanlagt belopp om 4,85 miljoner euro
betalas som fast ersättning till ledande befattningshavare för
perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Årsstämman godkände också ett
högsta sammanlagt belopp om 6,94 miljoner euro som rörlig ersättning
till ledande befattningshavare avseende räkenskapsåret 2018. I
beloppet ingår den bokföringsmässiga beräkningen av värdet av det
maximala antalet prestationsaktier som kan komma att tilldelas enligt
bolagets aktiebaserade incitamentsprogram för 2018.

Tillåtet aktiekapital - förlängning av mandat
Årsstämman beslutade att godkänna de föreslagna ändringarna av artikel
3bis i bolagets bolagsordning, varvid möjligheten att inom det
tillåtna aktiekapitalet ge ut ytterligare aktier om motsvarande upp
till nära tio procent förlängs med ytterligare ett år, i syfte att
behålla en adekvat flexibilitet för styrelsen att besluta om
aktiekapitalökningar om det anses vara i bolagets bästa intresse,
inklusive ett mandat att emittera upp till 400 000 aktier inom ramen
för bolagets aktiebaserade incitamentsprogram.

Protokollet från årsstämman, inklusive en fullständig redovisning av
samtliga beslut, kommer att publiceras på bolagets hemsida inom två
dagar.

För mer information, kontakta:
Pontus Andreasson, Senior Director +41 798 745 121
Advisory Counsel
Nathalie Redmo, Sr. Manager +41 799 220 173
Investor Relations,

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett
internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i
över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska,
innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter
marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som
tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro.
Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagets
kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och
miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer
världen över och är bland annat medgrundare av World Childhood
Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq
Stockholm. För mer information om Oriflame, besök www.oriflame.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oriflame/r/kommunike-fran-arsstamma-i-oriflam...
https://mb.cision.com/Main/1493/2808170/1040837.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.