Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Oriflame: Resultat före skatt om 30 MEUR väntas 2 kv - SIX

2 kv 2013, MEUR Snitt Lägst Median Högst 2 kv 2012

Försäljning 367 359 367 371 374
Fsg, lokal valuta % +0,9 -0,3 +1,0 +2,0 +1,0
Bruttomarginal 70,3 69,2 70,2 72,0 69,9
Rörelseresultat 37 33 37 40 43
Res f skatt 30 22 31 35 38
Nettoresultat 24 17 25 28 31

(SIX) Oriflame fortsätter att kämpa med att nå en positiv
intäktsutveckling och ingen större tillväxt är att vänta då
bland annat valutaeffekter tycks fortsätta att hämma
utvecklingen.

När Oriflame rapporterar för det andra kvartalet den 15
augusti väntas i genomsnitt intäkterna för det andra kvartalet
sjunka till 367 miljoner euro, från 374 miljoner i fjol, enligt
SIX Market Estimates analytikerenkät med 10 deltagare.
Försäljningen i lokal valuta väntas dock stiga med 0,9 procent.

"Likt Q1 förväntar vi oss svaga marginaler mot bakgrund av
valutapåverkan, investeringar i den nya rekryteringsplanen och
kostnader för det nya distributionscentret i Moskva", skriver en
analytiker inför rapporten. Bruttomarginalen väntas dock enligt
analytikerkåren stiga till 70,3 procent, att jämföra med 69,9
procent i fjol.

Under det första kvartalet genomförde kosmetikaföretaget en
omfattande rekryteringskampanj inom regionen CIS. Kampanjen
ledde till högre kostnader under kvartalet, men vd Magnus
Brännström uppgav att de högre kostnaderna inte borde spilla
över till de kommande kvartalen.

"Rekryteringskostnaden är inte substantiellt högre än vi
trodde, och vi ser inte att den påverkar andra kvartal nämnvärt.
Men det är fortfarande en omfattande rekrytering vi har
genomfört", sade Brännström då.

Och som vanligt är utvecklingen för säljkåren av stort
intresse för investerare, såväl som försäljningen i det viktiga
området CIS & Baltikum. Den aktiva säljkåren väntas öka med 2,6
procent samtidigt som omsättningen i lokala valutor väntas
sjunka med 2,4 procent i CIS/Baltikum, med en stabil utveckling
i Ryssland.

"Med negativ volymtillväxt är koncernen till hög grad
beroende av prishöjningar för att skydda intäktstillväxten såväl
som marginalerna, vilket är allt svårare att uppnå", skriver en
analytiker inför rapporten.

Delårsrapporten presenteras torsdagen den 15 augusti klockan
07.15. En telefonkonferens hålls klockan 09.30 samma dag.

Estimat från Berenberg Bank, Carnegie, Credit Suisse, Danske
Markets Equities, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets,
Nomura Equity Research, Nordea Markets, SEB Enskilda och
Swedbank Markets ingår i enkäten.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare TIC