Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-21

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

ORION OYJ        
PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE        
21.7.2021        KLO 15.45
        

Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Orionin osakkeiden osuus on 20.7.2021 alittanut viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B)Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen4,99 %
osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
0,04 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
5,03 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
141 134 278 osaketta

 

806 258 215 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)5,00 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
0,04 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
5,05 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänen %-osuus
 Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009014377 7 049 433 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
 4,99 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
KOHTA A YHTEENSÄ7 049 433 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
4,99 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperitN/AN/AOsakeomistus45 859 osaketta

 

Alle 5 % äänistä
0,03 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
CFD
Författare GlobeNewswire