Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Ortivus: Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2014

PRESSMEDDELANDE                                                                    
Danderyd 2014-04-29

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 29 april
2014 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten
som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och
balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till
föregående år innebärande ett sammanlagt arvode på 880.000 kronor att
fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor
vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i
bolaget. Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt
skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter
Edwall och Crister Stjernfelt. Crister Stjernfelt omvaldes till
styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av KPMG AB som revisionsbolag med
auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års
årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att
bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som
tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning.
Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader
före årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning
till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår
i bolagsledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Carl Ekvall bl.a.
utvecklingen under verksamhetsåret 2013.

För ytterligare information kontakta:
Carl Ekvall, VD, tel. + 46 (0)703 832 012
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004
eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortivus/r/kommunike-fran-ortivus-ab--publ--ars...
http://mb.cision.com/Main/69/9576771/238767.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.