Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Ortivus: Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 9 maj 2016

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 9 maj 2016
i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som
fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och
balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å
750.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000
kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 150.000 kronor
vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 150.000 kronor). Arvodet
till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig
kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Peter Edwall, Crister Stjernfelt och
Björn Nordenvall samt nyval av Nils Bernhard. Crister Stjernfelt
omvaldes till styrelsens ordförande.

Nils Bernhard, född 1947. Civilingenjör från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm. Master of Science från Handelshögskolan i
Stockholm. Nils Bernhard är styrelseledamot i börsnoterade Tobii AB
sedan 2004, VD och styrelseledamot i Mångubben AB och
styrelseordförande i Pajeb Kvarts AB. Nils Bernhard har 16 års
industriell erfarenhet från ledande befattningar inom svensk
varvsindustri och SKF-koncernen. Han har över 25 års erfarenhet som
entreprenör, privat investerare och styrelseledamot i mer än 20
företag inom bland annat branscher såsom IT/elektronik och medicinsk
teknik och därav som grundare till börsnoterade Precise Biometrics
AB.

Revisor
Stämman beslutade om nyval av PricewaterhouseCoopers AB som
revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus
Lagerberg skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års
årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att
bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som
tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning.
Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader
före årsstämman 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning
till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår
i koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s tf VD och CFO Jonas
Wennersten bl.a. utvecklingen under det gångna verksamhetsåret 2015
samt även utvecklingen under det första kvartalet 2016.

Minskning av aktiekapital och ändring av bolagsordning i samband
därmed

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en
minskning av bolagets aktiekapital för att främst möjliggöra
förlusttäckning, vilket genomförs utan indragning av aktier genom
minskning av aktiens kvotvärde. För att möjliggöra beslutet om
aktiekapitalsminskning antogs en ny bolagsordning där gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier ändrades.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Wennersten, tf VD och CFO, tel. + 46 (0) 70 592 38 03
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortivus/r/kommunike-fran-ortivus-ab--publ--ars...
http://mb.cision.com/Main/69/2005607/513378.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.