Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Ortoma: Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2017-01-01 - 2017-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed
rapport för årets första nio månader 2017.Sammanfattning av
delårsrapport

Nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 100 000 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 561 180 SEK
(-2 988 653).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,49 SEK (-0,26) före
utspädning och -0,35 efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 78,8 % (87,17 %).
Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 414 194SEK
(-297 182).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,03) före
utspädning och -0,09 efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 716 610 aktier
per 2017-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer
556611-7585.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

Ortoma har den 2 augusti 2017 beviljats europeiskt patent för en
systemlösning i 3D-planeringssystemet Ortoma Plan™. Det beviljade
patentet skyddar en metod för 3D-planering av ett implantat inför en
operation. Patent är sedan tidigare beviljat i Sverige och bolagets
unika planeringsmetod får i och med det beviljade patentet ett stärkt
skydd. Under Q3 har det grafiska gränssnittet i Ortoma Plan™
ytterligare förbättrats utifrån de erfarenheter som vi fått från de
operationer som gjordes med systemet Q2 2017.

Ortoma har inlämnat en ansökan för 510(k) godkännande från FDA. Ett
sådant godkännande medger försäljning av Ortoma Treatment Solution™
(OTS™) i USA. Den 12 september meddelades att Ortoma erhållit
"administrative acceptance review" från FDA för Ortoma Treatment
Solution™. Det innebär att den slutliga granskning ansökan om
510(k)-godkännande för Ortoma Treatment SolutionTM har inletts. FDA
skriver "An administrative acceptance review was conducted on your
premarket notification (510(k)) K172515/S002, and it was found to
contain all of the necessary elements and information needed to
proceed with the substantive review". Ett slutligt besked kan därmed
förväntas under Q1 2018.

Händelser efter periodens utgång

Verksamheten med operationer (höftledsplastiker) av patienter med
höftledsartros har åter startat efter sjukvårdens sommaruppehåll.
Fortsatt arbete pågår med att optimera integreringen av OTS™ i den
kliniska miljön.

VD Matts Andersson kommenterar

Ortoma har en mycket intensiv period bakom sig. Vi jobbade intensivt
med att genomföra ytterligare tekniska uppdateringar av OTS systemet
utan att äventyra systemets CE-märkning. Systemet har därefter
testats framgångsrikt vid två operationer i Lindesberg.

Samtidigt testades uppgraderade versioner av Ortoma Plan och Ortoma
Guide. Flera operationer kommer att genomföras under hösten, både på
ortopedkirurgiska kliniken i Lindesberg och Örebro.

Under Ortopediveckan i Umeå fick Ortoma en bra exponering i mässans
bästa monter tillsammans med LINK Scandinavia. Vi är mycket nöjda
över att vi fick möjlighet att demonstrera vårt system för den
svenska ortopedkåren. Möten under mässan resulterade i många bra
kontakter med såväl potentiella kunder som tänkbara
samarbetspartners.

I övrigt har vi fokuserat på kvalitetsarbete och förfining av vårt
produktsystem.

Ortoma har haft en oanmäld inspektion av SP (Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut) i slutet av oktober. Inspektionen avsåg vårt
kvalitetssystem och den avklarades utan anmärkning.

Vi är nöjda med perioden i sin helhet och blickar fram mot nya
spännande resultat.

Göteborg, 2017-11-10
Matts Andersson
VD, Ortoma AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh
Mobil: 070-529 20 00
e-post: gunnar@nemeth.se

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med
bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att
göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision
mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.
Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre
efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än
7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas
inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes
föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie
är noterad på Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/delarsrapport-for-ortoma-ab--publ--20...
http://mb.cision.com/Main/11612/2387472/749423.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.