Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Ortoma: Halvårsrapport januari - juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed
rapport för första halvåret 2017.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)
· Nettoomsättningen uppgick till 100 000 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 061 677 SEK (-2
645 471).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,24).
· Soliditeten uppgick till 74,9 % (91,7 %).
Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 538 866 SEK (-1
336 573).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,12).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 412 458 aktier
per 2017-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer
556611-7585.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

Den 8 maj 2017 hölls årsstämma i Ortoma. Information om de beslut som
fattats finns att tillgå i

"Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)" publicerad den 9 maj
2017 på AktieTorgets hemsida

(www.aktietorget.se).
Vi avslutade halvåret med att genomföra en företrädesemission i juni
2017. Den 15 juni 2017 avslutades teckningstiden i den
företrädesemission av A- och B-aktier som Ortoma AB (publ)
offentliggjorde den 18 maj 2017. Resultatet visade att 364 000
A-aktier motsvarande 100 procent av de erbjudna A-aktierna och 3 369
775 B-aktier motsvarande 98 procent av de erbjudna B-aktierna
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill hade
teckningsanmälningar motsvarande 1 788 985 B-aktier mottagits för
teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen blev
således övertecknad med 45 procent.

Bolagets styrelse beslutade att nyttja 500 000 B-aktier av de 1 000
000 B-aktier som var möjligt att tilldela inom ramen för
övertilldelningsemissionen. Övertilldelningsemissionen tillförde
Bolaget 5 MSEK före emissionskostnader. Ortoma tillfördes därmed
totalt cirka 43 MSEK före emissionskostnader som beräknats uppgå till
cirka 2,5 MSEK.

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen ökade
Ortomas aktiekapital med 473 456,72 SEK från 1 255 370,38 SEK till 1
728 827,10 SEK och antalet A- och B-aktier ökar med 4 304 152 från 11
412 458 till 15 716 610. Det totala antalet A-aktier uppgår efter
emissionen till 1 456 000 och antalet B-aktier uppgår till 14 260
610. Betalda tecknade aktier (BTA) omvandlades till nya aktier då
förträdesemissionen registrerades hos Bolagsverket den 10 juli 2017.

Händelser efter periodens utgång

Ortoma har den 2 augusti 2017 beviljats europeiskt patent för en
systemlösning i 3D-planeringssystemet Ortoma Plan™. Det beviljade
patentet skyddar en metod för 3D-planering av ett implantat inför en
operation. Patent är sedan tidigare beviljat i Sverige och bolagets
unika planeringsmetod får i och med det beviljade patentet ett stärkt
skydd. " - Det är glädjande att European Patent Office har godkänt
vår patentansökan, vilken omfattar en central del i
operationssystemet OTS™ (Ortoma Treatment Solution™). Vi arbetar
kontinuerligt för att skydda vår teknologi och utveckla vår
patentportfölj som ett led i kommersialiseringen av våra produkter,
säger Ortomas vd Matts Andersson."

VD Matts Andersson kommenterar

Första halvåret 2017 startade för Ortoma med flera patientoperationer
vid Skånes Universitetssjukhus och vid Örebro Universitetssjukhus,
som fortsatte under våren. Planeringen av operationerna gjordes i
Ortomas planeringsprogram Ortoma Plan™ och implantaten placerades av
kirurgerna med hjälp av Ortoma Guide™. Patientoperationerna blev vår
viktigaste milstolpe och bekräftade att vår tekniska plattform är
fundamental stark. Till dags dato är 13 operationer utförda med OTS™.

Under våren startade Ortoma arbetet med en 510k ansökan till FDA. Ett
stort arbete genomfördes av organisationen under sommaren och närmar
sig sin slutfas inför inlämning till FDA myndigheten.

Vid årsstämman i maj 2017 fick Ortoma aktieägarnas förtroende och
godkännande att genomföra en Nyemission. Nyemissionen genomfördes med
ett mycket positivt resultat och tecknades till 145%. Ortoma
tillfördes därmed totalt cirka 43 MSEK före emissionskostnader.

I början av augusti beviljades Ortoma ett europeiskt patent för Ortoma
Plan™. Det är ännu en i raden mycket glädjande nyhet och ytterligare
ett steg på vägen i vår strategi att skydda vår teknologi och i
utvecklingen av vår patentportfölj.

Ortoma kommer att demonstrera sitt system på Ortopediveckan i Umeå.
Det innebär att ortopeder från hela Sverige får tillfälle att prova
Ortomas planeringssystem - Ortoma Plan. Ortoma har erbjudits att visa
sitt system i en av de stora proteslevrantörenas monter - LINK Sweden
AB. Vi är glada att få möjligheten att visa vårt system för
ortopederna tillsammans med en av de stora implantatleverantörerna på
marknaden.

Vi ser fram emot en intensiv höst och idag jobbar med att förbättra
och förfina alla delar av OTS™, därmed fortsätter vårt arbete för att
brett introducera vår teknik i vården.

Göteborg, 2017-08-25
Matts Andersson

VD, Ortoma AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh
Mobil: 070-529 20 00
e-post: gunnar@nemeth.se

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med
bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att
göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision
mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.
Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre
efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än
7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas
inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes
föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie
är noterad på Aktietorget.

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2017

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/halvarsrapport-januari---juni-2017,c2...
http://mb.cision.com/Main/11612/2333238/713841.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.