Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-21

Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

Ortoma AB meddelar härmed att Gunnar Németh, Tommy Hansson, Elisabeth
Liljensten, Lars-Eric Björk, Daniel Winckler och Pasi Riihinen har
nyttjat totalt 150 000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning
av lika många B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 1 200 000 SEK.
Antalet återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår till 220
000 stycken.

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett
incitamentsprogram omfattande högst 440 000 teckningsoptioner av
serie 2013. Priset per option fastställdes enligt Black &
Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny
B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie.
Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under
perioden 2015-01-01 - 2018-03-31.

Gunnar Németh, Tommy Hansson och Elisabeth Liljensten har vardera löst
in 30 000 teckningsoptioner av serie 2013 och Lars-Eric Björk, Daniel
Winckler och Pasi Riihinen har vardera löst in 20 000
teckningsoptioner av serie 2013. Totalt har därmed 220 000
teckningsoptioner av serie 2013 nyttjats för nyteckning av lika många
B-aktier i Ortoma till ett lösenpris om 8,00 SEK per B-aktie,
motsvarande ett värde av 1 760 000 SEK. Efter registrering hos
Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Ortoma att uppgå till
10 847 364 stycken (varav 1 050 000 stycken är icke-listade
A-aktier). Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 193 210,04 SEK.
Nyttjandet av teckningsoptionerna innebär en utspädning för de
befintliga aktieägarna om cirka 0,74 procent av röster och cirka 1,38
procent av kapital.

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Andersson, VD
Telefon: 070-821 7051
E-post: matts.andersson@ortoma.com

Om Ortoma AB
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets
operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för
kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av
ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i
patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till
ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och
minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner
ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående
år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma
har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/nyttjade-teckningsoptioner-av-serie-2...
http://mb.cision.com/Main/11612/9888883/459944.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.