Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-22

Ortoma: Nyttjade teckningsoptioner av serie 2013

Ortoma AB meddelar härmed att Bertil G Larsson har nyttjat totalt 100
000 teckningsoptioner av serie 2013 för teckning av lika många
B-aktier. Ortoma har därmed tillförts 800 000 SEK. Antalet
återstående teckningsoptioner av serie 2013 uppgår till 90 000
stycken.

Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett
incitamentsprogram omfattande högst 440 000 teckningsoptioner av
serie 2013. Priset per option fastställdes enligt Black &
Scholes-modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny
B-aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie.
Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya B-aktier under
perioden 2015-01-01 - 2018-03-31.

Bertil G Larsson har löst in 100 000 teckningsoptioner av serie 2013.
Totalt har därmed 350 000 teckningsoptioner av serie 2013 nyttjats
för nyteckning av lika många B-aktier i Ortoma till ett lösenpris om
8,00 SEK per B-aktie, motsvarande ett värde av 2 000 000 SEK. Efter
registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i
Ortoma att uppgå till 10 977 364 stycken (varav 1 050 000 stycken är
icke-listade A-aktier). Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 207
510,04 SEK. Nyttjandet av teckningsoptionerna innebär en utspädning
för de befintliga aktieägarna om cirka 0,49 procent av röster och
cirka 0,91 procent av kapital.

För mer information, vänligen kontakta:

Matts Andersson, VD

Telefon: 070-821 7051

E-post: matts.andersson@ortoma.com

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets
operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för
kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av
ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i
patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till
ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och
minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner
ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående
år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma
har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på
AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/nyttjade-teckningsoptioner-av-serie-2...
http://mb.cision.com/Main/11612/9920552/480037.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.