Du är här

2018-08-13

Ortoma: Ortoma har utsett ny CTO och ger statusuppdatering

Ortoma har utsett Andreas Wolfgang att efterträda Matts Andersson som
ny CTO. Matts kommer att kvarstå som en av bolagets huvudägare,
styrelseledamot och vara tillgänglig som senior advisor. Bolaget har
också säkerställt ytterligare en underleverantör av mjukvara och
inväntar svar från FDA.

Matts Andersson, Ortomas grundare och mångårige CTO (Chief Technology
Officer), har på egen begäran valt att träda tillbaka som bolagets
tekniske chef. Till efterträdare på posten som CTO har Andreas
Wolfgang utsetts.

Andreas har en Dipl. Ing. examen från Technical University of
Karlsruhe och en Tekn. Dr. (Ph.D.) examen från University of
Southampton, har varit verksam som forskare (postdoctoral) på
Chalmers tekniska högskola och har över 50 publicerade artiklar
(peer-reviewed) i internationella sammanhang. Han har dessutom
flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete som systemansvarig för
större utvecklingsprojekt med fokus på signalbehandling för
kommunikations- och radarsystem samt medicinteknik. Wolfgang är i
nuläget även CTO inom Qamcom-koncernen. Han kommer under en period
sköta rollen som CTO hos Ortoma parallellt med åtaganden inom
Qamcom-koncernen.

Matts Andersson kommenterar: "-Att jag avgår som teknisk chef för
Ortoma ser jag som en naturlig del i utvecklingen. Jag har varit med
och tagit fram ett unikt och framgångsrikt koncept för ett digitalt
planeringssystem riktat till läkare samt skapat ett datastyrt
navigeringsverktyg för operationer inom sjukvården.

Vi har genomfört flera operationer och sett att den nya metoden
fungerar utmärkt i den kliniska verkligheten. Därmed går verksamheten
i Ortoma in i en ny fas och för mig känns det självklart och
naturligt att en yngre, kraftfull förmåga nu tar vid. Jag har fyllt
70 år och har de senaste 40 åren arbetat som operativ chef i olika
befattningar. Det är nu dags för mig att få en mer strategisk roll i
verksamheten, vilket jag kommer att få som styrelseledamot, senior
advisor och huvudägare i Ortoma.

Jag kommer självklart att fortsätta mitt arbete i Ortoma och kommer
att medverka med stort engagemang i verksamheten även framöver och
med Andreas Wolfgang som ny teknisk chef ser jag mycket positivt på
framtiden."

Linus Byström, vd, kommenterar: "- För det första vill jag tacka Matts
för hans mångåriga arbete och engagemang för bolaget. Han har skapat
en generell plattform med unika möjligheter att planera och
positionera ledimplantat. Jag är också nöjd med att knyta Andreas
till bolaget för det fortsatta arbetet att förädla och vidareutveckla
OTS. Att Matts är kvar som senior advisor säkerställer god
kontinuitet i utvecklingsarbetet."

Aktivitetsnivån i bolaget varit lugnare under sommarperioden. Tidigare
har bolaget aviserat avtalsförhandlingar med en underleverantör av
mjukvara som ett led i en översyn av bolagets avtal. Detta i syfte
att säkerställa leveranser i enlighet med bolagets behov. Denna
förhandling är pågående och har legat nere under semesterperioden.

Ortoma har också utvärderat ytterligare underleverantörer av tjänster
för teknikutveckling. I takt med att Ortoma Treatment Solution (OTS)
mognar och närmar sig bredare marknadslansering ställs nya krav på
kompetens för att även hantera bland annat support och underhåll,
samtidigt som produkten ska vidareutvecklas inom befintliga och nya
områden. Detta gör att bolaget vill säkerställa ytterligare resurser
och bredda kompetensbasen.

Qamcom Research & Technology AB har deltagit i utvärderingen och
genomfört testprojekt med mycket lyckat resultat. Utbildningsnivån är
hög inom företaget. Av över 130 medarbetare är mer än 30 procent
disputerade och resterande har minst 6 års erfarenhet från industrin.
De har bra kontakt med teknikfronten inom sina områden, samt har
erfarenheter av att arbeta i komplexa projekt. Kunderna kommer från
många branscher som är utsatta för hög konkurrens. De teknikområden
som är spjutspetsar inom Qamcom är centrala även för Ortoma. Qamcom
ses som en bra partner att samarbeta med och som gör det lättare för
Ortoma kan välja rätt teknik och lösningar för sina produkter.

Ortoma väljer därför att fortsätta samarbetet med Qamcom Research &
Technology AB och har möjlighet att utöka detta med kort varsel.
Samtidigt har bolaget för avsikt att fortsätta samarbetet med
tidigare leverantör av mjukvara. De tjänster som det finns behov av
kommer fördelas mellan underleverantörerna. Sammantaget gör detta att
kompetensbasen och resurser säkerställs för framtiden med ökad
flexibilitet.

Qamcom Research & Technology AB äger en minoritetspost i Infotech i
Väst AB, som kontrolleras av Ortomas huvudägare Roy Forslund. Avtalet
med Qamcom Research & Technology AB har ingåtts till ekonomiskt
konkurrenskraftiga villkor, samt säkerställer tillgång till bred
kompetens med dokumenterad utbildning och lång erfarenhet av att
leverera till multinationella företag.

FDA granskar fortfarande bolagets 510(k)-ansökan. Bedömningen var
initialt att svar kunde förväntas inom 30-60 dagar, en period som nu
passerats. Ortomas regulatoriska rådgivare i USA ser ingen anledning
varför svar inte kan förväntas under augusti. De poängterar dock att
myndighetens svar kan dröja, något som kan vara en följd av deras
generella arbetsbelastning. Svar under tredje kvartalet ses som
troligt.

I övrigt ligger strategin, som senast kommunicerades på bolagstämman,
att ta produkten till marknaden med en industriell samarbetspartner
fast. Bolaget arbetar aktivt med olika möjligheter inom ramen för
denna strategi. På utvecklingssidan genomförs uppdateringar av OTS,
baserat på återkoppling som erhölls vid operationer under våren, för
att öka användarvänligheten. Systemet uppgraderas också för att
hantera ytterligare implantatkomponenter för höftledskirurgi.

Linus Byström, vd, kommenterar: "- Det är tillfredsställande att öka
flexibiliteten i utvecklingen samtidigt som tillgång till kompetens
säkras. Vi är nu väl rustade för både fortsatt utvecklingsarbete och
kommande behov av underhåll av systemet."

Ortoma Treatment Solution™ - noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med
bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att
göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision
mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.
Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre
efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än
7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas
inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes
föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie
är noterad på Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/ortoma-har-utsett-ny-cto-och-ger-stat...
http://mb.cision.com/Main/11612/2591314/890733.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.