Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-05

Ortoma: Ortoma uppdaterar om strategin för marknadsintroduktion av OTS

Ortoma ökar fokus på arbete för marknadsintroduktion av Ortoma
Treatment Solution™ (OTS), bolagets operationssystem för planering
och positionering av implantat vid ledkirurgi. Systemet har
utvecklats för att vara skalbart och generellt. Skalbarheten gör att
en stor användarbas snabbt kan hanteras. Att systemet är generellt
gör att det både kan anpassas för implantat av olika tillverkare och
implantat av olika typer. Bolaget arbetar också med att anpassa den
uppgraderade versionen för höftledsoperationer för introduktion på en
europeisk marknad utanför Norden. Anpassningen till en sådan marknad
synliggör systemets skalbarhet.

Bolaget har förevisat OTS för representanter från den medicintekniska
industrin i Europa och USA, vilka tillhandahåller ett brett utbud av
produkter och tjänster till hälsovården. Från denna pågående dialog
är det för bolaget tydligt att OTS inte bara skulle tillföra värde
till leverantörer av implantat utan även till leverantörer av andra
typer av produkter och tjänster, såsom leverantörer av
bildbehandlings- och operationsutrustning. Systemet är väl anpassat
för att passa in i befintliga behandlingsflöden och med befintliga
produkter i klinisk miljö. Sammantaget blir bolagets bedömning att
OTS har goda förutsättningar för marknadsintroduktion tillsammans med
en större industriell samarbetspartner. I en första fas kan den redan
utvecklade modulen för höftkirurgi introduceras på marknaden. Arbetet
med att slutföra anpassningen av systemet för knäledskirurgi, och att
anpassa det för rygg- och andra typer av ledkirurgi, planerar bolaget
att slutföra i samarbete med en sådan industriell samarbetspartner.
Detta gör att det finns en tydlig mottagare av moduler för olika
typer av kirurgier, vilka utvecklas och sedan underhålls av bolaget.

OTS har i en första version lanserats för höftledsoperationer, vilken
under hösten 2017 uppgraderats. Versionen har utvecklats i samarbete
med Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus för
att säkerställa erfarenhet från användning enligt klinisk praxis. En
nyckelfaktor för en global marknadsintroduktion samt i diskussioner
med industriella aktörer är att systemet fungerar smidigt i klinisk
miljö. Systemets funktion i klinisk miljö utvärderades efter
operationer vid Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes
Universitetssjukhus. Slutsatsen var att systemet generellt fungerar
smidigt, men att vissa delar krävde uppgraderingar, vilka nu gjorts.
Samarbetet med klinikerna fortskrider enligt plan, och den
multicenterstudie, vilken drivs av klinikerna, planeras att påbörja
under andra kvartalet 2018. Starten av multicenterstudien är
senarelagd för att denna skall kunna genomföras med det uppgraderade
systemet. Detta säkrar att multicenterstudien genomförs med den
produkt som introduceras på marknaden.

Bolaget och dess underleverantörer rustar för att hantera ett
samarbete med en större marknadsaktör samtidigt som certifieringar
och godkännanden för nya moduler säkerställs. Verksamheten arbetar
kontinuerligt med att uppdatera de certifieringar och godkännanden
som krävs och förbereda organisationen för att OTS parallellt ska
kunna lanseras i snabb takt både i Europa och USA. Samtidigt ska
bolaget också kontinuerligt uppgradera systemet baserat på erfarenhet
från operationer i klinisk miljö.

Bolaget gör bedömningen att marknadspenetrationen för lanserade
moduler kan ske i snabb takt både i Europa och USA, samtidigt som
bolaget kan fokusera på att utveckla ytterligare moduler för
marknadsintroduktion.

Linus Byström, vd, kommenterar: "- En bredare marknadsintroduktion
ställer större krav på bolaget. Mitt arbete kommer att fokusera på
att förbereda bolaget för en sådan marknadsintroduktion, så att fler
marknader och nya moduler kan hanteras i snabb takt tillsammans med
en samarbetspartner inom den medicintekniska industrin."

Ortoma Treatment Solution™ - noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med
bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att
göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision
mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under
operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.
Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre
operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre
efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av
implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan
integreras i de processer och rutiner som idag används vid
operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än
7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas
inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes
föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och
ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie
är noterad på Aktietorget. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner
ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående
år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/ortoma-uppdaterar-om-strategin-for-ma...
http://mb.cision.com/Main/11612/2425654/774107.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.