Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Ortoma: Ortomas plan för säkerställande av kort- och långsiktig finansiering

Ortoma planerar att genomföra en företrädesemission under andra
kvartalet 2017, under förutsättning av att styrelsen ges ett
bemyndigande vid årsstämman. Bolaget har upptagit ett lån om 3 MSEK.

Det är Ortomas bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är
tillräckligt för att följa sin affärsplan under de kommande tolv
månaderna. För att säkerställa bolagets långsiktiga
rörelsekapitalbehov har Ortomas styrelse för avsikt att söka ett
bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2017 att besluta om en
företrädesemission av aktier med målsättning att genomföra
företrädesemissionen under andra kvartalet 2017.

För att säkerställa Ortomas kortsiktiga rörelsekapitalbehov har Ortoma
upptagit ett lån om 3 MSEK från Ortomas aktieägare Peter Möller via
bolag. Ortomas befintliga rörelsekapital inklusive det nya lånet
bedöms täcka Ortomas rörelsekapitalbehov till och med juni 2017.
Ortoma upptog i oktober 2016 ett lån om 9 MSEK från Ortomas
aktieägare Roy Forslund via bolag. Lånen är att betrakta som brygglån
och avses återbetalas med likvid från den planerade
företrädesemissionen. Lånen löper till och med den 30 augusti 2017
med en årlig ränta om 4,5 procent, vilket Ortoma bedömer som
marknadsmässigt.

Det är styrelsens bedömning att Ortoma behöver tillföras omkring 20-30
MSEK netto efter återbetalning av brygglån om totalt 12 MSEK, vilket
bedöms som tillräckligt för att täcka bolagets rörelsekapitalbehov
för de kommande tolv månaderna.

Ortoma står inför en intensiv period med fokus på lansering av Ortoma
Treatment SolutionTM samt vidareutveckling av systemet för andra
ledimplantat. OTSTM har under 2017 introducerats i sjukvården och
hittills har fem patienter med diagnosen höftledsartros opererats med
OTS™. Det lyckade införandet av digital planering och efterföljande
navigering för de genomförda operationerna är Ortomas viktigaste
milstolpe hittills och bekräftar att Ortomas tekniska plattform
tillför värde.

Skulle inte Ortoma genomföra företrädesemissionen kan bolaget tvingas
överväga annan extern finansiering i form av ytterligare lån från
större aktieägare eller andra externa parter, eller genom att kapital
tillförs genom samarbete med en extern industriell part.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh
Mobil: 070-529 20 00
e-post: gunnar@nemeth.se

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering
av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets
operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) gör det möjligt
för kirurgen att inför operation exakt mäta och planera i 3D för
placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt
sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem
syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med
färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed
bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa
ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som
idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten.

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där
OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I
Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom
höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400
aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 april 2017

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortoma/r/ortomas-plan-for-sakerstallande-av-ko...
http://mb.cision.com/Main/11612/2232546/653342.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.