Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Oscar Properties Holding AB (publ): Beslut vid årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ)

Årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) ägde rum den 2 maj
2019 i bolagets lokaler (showroom), Linnégatan 2 - 4, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska utgå på
stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Beslut om styrelse, styrelsearvoden, revisor och revisorsarvode

Vid årsstämman beslutades även, i enlighet med valberedningens
förslag, följande:

· Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
· Omval av styrelseledamoten Oscar Engelbert samt nyval av Peter
Norman, Therese Agerberth, Stefan De Geer och Ulf Nilsson. Peter
Norman valdes till styrelsens ordförande.

· Styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens
ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna, utom den verkställande direktören. Till den
verkställande direktören ska inget arvode utgå. Arvode för arbete i
revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till
revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till var och en
av de övriga ledamöterna.

· Till revisor omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget Ernst &
Young Aktiebolag.

· Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om oförändrade riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Emissionsbemyndigande

Vid årsstämman beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att besluta om emission av (1) nya stamaktier,
eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier,
innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i
bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet
röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, och av (2) nya
stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler
avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning
av antalet röster i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det
totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Kompletta förslag

De kompletta förslagen från valberedningen och styrelsen finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.oscarproperties.com.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01,
oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/beslut-v...
https://mb.cision.com/Main/7077/2801550/1035942.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.