Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Oscar Properties Holding AB (publ): Handel i Oscar Properties preferensaktier av serie B inleds i dag på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Handel i Oscar Properties preferensaktier av serie B inleds i dag på
Nasdaq Stockholm

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller
"Bolaget") har, som tidigare offentliggjorts, genomfört emissioner av
preferensaktier av serie B. Handel i Bolagets preferensaktier av
serie B på Nasdaq Stockholm inleds i dag den 16 maj 2016.

· Bolaget har totalt emitterat 450 000 preferensaktier av serie B
genom ett erbjudande riktat till institutionella kvalificerade
investerare och ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige.

· Oscar Properties har erhållit godkännande av Nasdaq Stockholm om
upptagande till handel av preferensaktierna av serie B med första dag
för handel i dag den 16 maj 2016 under kortnamn "OP PREFB".

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå är legal rådgivare åt Oscar Properties i samband med
emissionerna av preferensaktier av serie B. I samband med den
emission som har riktat sig till allmänheten i Sverige har Avanza
varit selling agent.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och
arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på
en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan
dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till
2 370 bostäder varav 853 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 16 maj 2016, kl. 08.30.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Oscar Properties eller från någon annan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada,
Australien, Japan eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd
skulle vara olaglig, eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade preferensaktier av serie B eller preferensaktier
av serie B har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Oscar
Properties och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett
prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som
avses i detta dokument förutom på grundval av den information som
finns i det prospektet som Oscar Properties har offentliggjort och
som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.oscarproperties.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/handel-i-...
http://mb.cision.com/Main/7077/2009509/515934.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.