Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Oscar Properties Holding AB (publ): Nackahusen Holding AB (publ) erhåller godkännande för skriftligt förfarande för obl...

Den 25 juni 2019 kallades, på Nackahusen Holding AB:s (publ)
("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna
av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0009548100 där Bolaget
bad obligationsinnehavarna att godkänna försäljningen av vissa
kommersiella byggnader som ägs av Bolagets dotterbolag Nacka 5 AB
("Dotterbolaget") och att åtgärder vidtas i samband därmed på visst
sätt (det "Skriftliga Förfarandet").

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 12 juli 2019. Det godkännande
som Bolaget bett om i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet
accepterades av 100 procent av de avgivna rösterna och ett
tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga
Förfarandet för att uppnå kvorum om minst 20 procent av det justerade
nominella beloppet. Godkännandet som Bolaget bad om i det Skriftliga
Förfarandet har således lämnats.

Godkännandet innebär att Dotterbolagets försäljning av vissa
kommersiella byggnader och åtgärder som vidtas på visst sätt i
samband därmed är godkända. Köpeskillingen från försäljningen kommer
att användas för att göra en delamortering uppgående till 140 mkr på
obligationslånet och betala en premie till obligationsinnehavarna
enligt obligationsvillkoren. Därutöver har ett belopp motsvarande de
räntebetalningar som ska göras den 13 november 2019, 13 februari 2020
och 13 maj 2020 enligt obligationsvillkoren placerats på ett pantsatt
konto. Det belopp som därefter återstår av köpeskillingen kan komma
att lånas ut till Oscar Properties Holding AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2019, kl. 15:15 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/nackahus...
https://mb.cision.com/Main/7077/2862701/1077007.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.