Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties ändrar redovisningsprincip avseende bostadsutveckling genom bostadsrä...

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller
"Bolaget") har under hösten 2019 som tidigare kommunicerats, haft
möten och skriftlig dialog med Finansinspektionen angående frågan om
på vilket sätt bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar ska
redovisas i Oscar Properties koncernredovisning.

I november 2019 meddelade Finansinspektionen att de, som ett led i sin
sedvanliga undersökningsprocess, överlämnat ärendet för
sanktionsprövning. Den 28 januari 2020 erhöll Oscar Properties
ytterligare en skrivelse där det framgår att det är
Finansinspektionens uppfattning att konsolidering ska ske av de
bostadsrättsföreningar vilka Oscar Properties har tecknat avtal med
om uppförande av bostäder.

Bolaget har allt sedan börsintroduktionen följt den tolkning av IFRS
10 Koncernredovisning som initialt gjordes. Oscar Properties följt
den praxis som använts inom branschen. Tolkningen har delats av
bolagets revisorer. Finansinspektionens preliminära bedömning är att
Oscar Properties inte har upprättat koncernredovisningen i enlighet
med IFRS 10.

Oscar Properties gör bedömningen att Finansinspektionens preliminära
uppfattning kommer vara Finansinspektionens slutgiltiga
ställningstagande och Oscar Properties har därför beslutat att ändra
redovisningsprinciper. Det innebär att bostadsrättsföreningarna
kommer att konsolideras i Oscar Properties räkenskaper från och med
den 1 januari 2020 och att omräkningstal för 2019 kommer att
publiceras.

Med anledning av att Oscar Properties inför de ändrade
redovisningsprinciperna från den 1 januari 2020, framflyttar Oscar
Properties publiceringen av delårsrapporten januari-mars 2020 från
den 6 maj till den 28 maj 2020.

För frågor vänligen kontakta:
Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar
Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 18.00
CET.

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/3088744/1230148.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.