Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties bjuder in till investerarträffar i samband med utbyteserbjudandet och ...

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties"
eller "Bolaget") bjuder in till investerarträffar i samband med
starten på acceptperioden i utbyteserbjudandet till innehavare av
bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B som löper
från och med den 18 november 2019 till den 25 november 2019 och
teckningsperioden i företrädesemissionen som löper från och med den
18 november till den 2 december 2019. Investerarträffarna kommer att
hållas i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Fredagen den 8 november 2019 fattade extra bolagsstämman de beslut som
behövs för att genomföra utbyteserbjudandet till innehavare av
Bolagets preferensaktier samt preferensaktier av serie B och
företrädesemissionen. I samband med starten på acceptperioden i
utbyteserbjudandet som löper från och med den 18 november 2019 till
och med den 25 november 2019 och teckningsperioden i
företrädesemissionen som löper från och med den 18 november 2019 till
och med den 2 december 2019 kommer Bolagets VD Oscar Engelbert och
CFO Per-Axel Sundström att presentera bakgrunden till Bolagets
utbyteserbjudande och företrädesemission och närmare information om
Bolagets finanseringsbehov samt Bolagets framtidsplaner.
Investerarträffarna kommer att hållas i Stockholm, Malmö och
Göteborg. Se nedan för ytterligare information samt information om
hur anmälan sker.

Investerarträff i Stockholm

Datum: 19 november 2019

Tid: 18.00-19.00

Plats: ABG Sundal Collier, Regeringsgatan 65, vån 5, Stockholm

Anmälan: invitations@abgsc.se (senast söndag den 17 november)

Förtäring: Enklare förtäring serveras

Investerarträff i Malmö

Datum: 20 november 2019

Tid: 12.00-13.00

Plats: Quality Hotel The Mill, Amiralsgatan 19, Malmö

Anmälan: invitations@abgsc.se (senast söndag den 17 november)

Förtäring: Enklare förtäring serveras

Investerarträff i Göteborg

Datum: 20 november 2019

Tid: 18.00-19.00

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Anmälan: invitations@abgsc.se (senast söndag den 17 november)

Förtäring: Enklare förtäring serveras

Tidsplan för utbyteserbjudandet

15 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av
prospektet
18 november 2019 Anmälningsperiod
- 25 november
2019
25 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av
preliminärt utfall i
Utbyteserbjudandet
26 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av
slutligt utfall i Utbyteserbjudandet
9 december 2019 Beräknad dag för leverans av aktier

Tidsplan för företrädesemissionen

13 november 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen
14 november 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
Företrädesemissionen
15 november 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det
vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna
dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
delta i Företrädesemissionen
15 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
18 november 2019 Handel med teckningsrätter
- 28 november
2019
18 november 2019 Teckningsperiod
- 2 december 2019
27 november 2019 Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
- 9 december 2019
2 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i
Företrädesemissionen
5 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar
Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 november 2019, kl. 17:15 (CET).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller
från någon annan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2959889/1140191.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.