Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties delårsrapport april - juni 2019

"Under perioden har Oscar Properties verkligen visat att vi är ett
bolag som klarar mycket mer än att bara utveckla nyskapande och
attraktiva bostadsprojekt. För parallellt med att fortsätta att
utveckla vår kärnverksamhet, exempelvis genom att ta Gasklockan steg
närmare förverkligande har vi också visat att vi på ett strukturerat
sätt kan ta oss an arbetet med att förstärka bolagets kapitalbas.
Inte bara genom att utveckla flera affärsområden utan faktiskt också
samtidigt som vi accelererar åtgärderna för att spara pengar. Räknar
man bort den goodwillnedskrivning - en engångskostnad - vi gör för
det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att
rörelseresultatet hamnar på 33 mkr plus.

Redan under första kvartalet slog jag också fast att bolagets fortsatt
viktigaste uppgift är att få igång försäljningen på ritning så att vi
kan påbörja nya byggen. Den ambitionen tycker jag också att vi,
åtminstone till del, levererat på. Under perioden har 36 bostäder
bokats vilket kan jämföras med motsvarande period 2018 då siffran var
26. Nivåerna är visserligen inte helt tillfredsställande men det
måste ändå betraktas som ett steg i rätt riktning."

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

KVARTALET APRIL-JUNI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 333,8 mkr (751,3).

· Rörelseresultatet uppgick till -17,1 mkr (43,3).

· Periodens resultat uppgick till -44,1 mkr (15,2).

· Resultat per stamaktie uppgick till -1,94 kronor (0,27).

· Antalet sålda bostäder uppgick till 8 (22).

· Antalet bokade bostäder uppgick till 36 (26).

· Antalet färdigställda bostäder uppgick till 11 (0).

PERIODEN JANUARI-JUNI 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 755,7 mkr (1 151,4).

· Rörelseresultatet uppgick till -63,3 mkr (-13,0).

· Periodens resultat uppgick till -121,4 mkr (-69,7).

· Resultat per stamaktie uppgick till -5,03 kronor (-2,96).

· Likvida medel uppgick till 252,5 mkr (362,4).

· Antalet sålda bostäder uppgick till 21 (34).

· Antalet bokade bostäder uppgick till 68 (26).

· Antalet färdigställda bostäder uppgick till 11 (0).

· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (1 114).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Styrelsen i Oscar Properties har tidigare, under förutsättning av
godkännande av extra bolagsstämma, beslutat om erbjudanden till
innehavare av Bolagets preferensaktier, preferensaktier av serie B
och obligationer att byta till stamaktier av serie B2 i Bolaget.

Styrelsen har beslutat att senarelägga utbyteserbjudandena och därmed
ställt in den extra bolagsstämman den 11 juni 2019 som, enligt
ursprunglig tidplan, föreslogs godkänna utbyteserbjudandena. Bolaget
avser att kommunicera en ny tidplan för utbyteserbjudandena och i
samband med det också offentliggöra fullständiga villkor för
erbjudandena.

· Oscar Properties och Stockholms stad har tecknat ett tilläggsavtal
avseende projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Avtalet innebär
att Oscar Properties och Stockholms stad är överens om att projektet
omfattar minst 38 500 kvm. Oscar Properties tillträder marken den
sista oktober 2019.

· Oscar Properties beslutade att avveckla byggentreprenadverksamheten
i det helägda dotterbolaget Allegro. Avvecklingen av Allegro beräknas
minska bolagets kostnader med cirka 38 mkr på årsbasis.

· Oscar Properties presenterade Norrterna - koncernens nya bolag som
ska utveckla och bygga kvalitetsbostäder på expansiva orter runt om i
Sverige till priser som konkurrerar med nybyggda hyresrätter. Vd för
bolaget är Jonas Hermansen. Bolagets första projekt är att utveckla
bostäder i projekten Skogsbacken och Skogsgläntan i Gullberna Park i
Karlskrona, sammanlagt 17 000 kvm BTA i samarbete med
Samhällsbyggnadsbolaget. Byggstart är planerad till fjärde kvartalet
2019.

· På årsstämman den 2 maj 2019 valdes ny styrelse i enlighet med
valberedningens förslag. Peter Norman valdes till ny
styrelseordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Oscar Engelbert
och nyval förrättades av Therese Agerberth, Stefan De Geer och Ulf
Nilsson.

· Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna,
vare sig avseende stamaktier eller preferensaktier serie B. Vidare
beslutades att inlösen av preferensaktier serie B inte ska kunna ske.

· Oscar Properties avyttrade dotterbolaget Nacka 5 AB:s
förvaltningshus i Nacka Strand för 240 mkr. Bolaget har samtidigt
gett en hyresgaranti på ett år för en vakant yta med ett maximalt
åtagande om 6,6 mkr.

· Stefan De Geer har på egen begäran valt att avgå som ledamot i
styrelsen i för Oscar Properties Holding AB (publ).

· Nedskrivning av goodwill 50 mkr i samband med avveckling av Allegro
Projekt AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Oscar Properties har ingått ett överlåtelseavtal med Slättö
Fastpartner II AB om att sälja 50 procent av aktierna i Torsplan
Holding AB och därmed indirekt 50 procent av bostadsprojekt Helix
(intäkt 100 mkr).

· Oscar Properties lanserade en inredningstjänst baserad på
artificiell intelligens tillsammans med Leaperr. Samarbetet fokuserar
på att förbättra kundupplevelsen vid köp av en bostad utvecklad av
Oscar Properties samt som inspiration för redan befintliga kunder.

· Erik Alteryd, tidigare VD för byggföretaget Allegro har utsetts till
chef för Oscar Properties eftermarknadsavdelning. Erik Alteryd kommer
även att ingå i koncernledningen.

· Oscar Properties dotterbolag Nackahusen Holding AB (publ) erhöll
godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN
SE0009548100. Godkännandet innebär att Nackahusen kan genomföra
försäljning av vissa kommersiella byggnader.

· Jarl Rudin, ekonomichef på Oscar Properties, har utsetts till
tillförordnad CFO. Han ersätter därmed Ola Nilsson som har innehaft
rollen på konsultbasis sedan årsskiftet.

· Oscar Properties projekt 79&Park, ritat av Bjarke Ingels Group (BIG)
vann dubbla priser i sin kategori vid 2019 års upplaga av världens
största arkitekturtävling A+ Awards.

· Antal anställda var på balansdagen 104 och uppgår till 54 på dagen
för denna rapports publicering.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2886033/1093491.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.