Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties delårsrapport januari - september 2019

"Fortsatt arbete med att stärka kapitalstrukturen."

"Arbetet med att skapa en stabilare kapitalstruktur i bolaget är
långsiktigt avgörande. Under perioden har management jobbat intensivt
med att ta fram förslag till aktieägare och obligationsinnehavare i
syfte att stärka kapitalstrukturen och förstärka likviditeten så att
vi kan utveckla vår fina projektportfölj. Detta behandlades på
extrastämman den 8 november 2019, och det program som beslutade avser
dels konvertering av obligationer till stamaktier, omvandlingsprogram
för preferensaktier samt en företrädesemission.

Den försäljning av 50 procent av Helix-projektet, i form av ett joint
venture med Slättö och Fastpartner, är ytterligare en åtgärd för att
stärka kapitalstrukturen genom att inleda samarbeten med starka
partners i våra utvecklingsprojekt.

Vi har även fortsatt fokuserat på att minska kostnaderna genom att
anpassa organisationen och se över övriga kostnader, vilket börjar
visa sig i resultatet. Ett led i det har varit att avveckla
byggverksamheten i Allegro. Denna omställning är nu helt genomförd
och vi kan konstatera att den fungerar bra i praktiken, i
Helix-projektet anlitar vi en extern byggare, Madison, och det
projektet löper på enligt plan.

Jag kan konstatera att bolaget under perioden tagit viktiga steg kring
arbetet med att stärka kapitalstrukturen och fortsätta med
projektarbetet. Det återstår fortfarande mycket arbete, men steg för
steg tar vi oss i rätt riktning"

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 102,5 mkr (498,1).
· Rörelseresultatet uppgick till 58,1 mkr (-103,4).
· Periodens resultat uppgick till 44,2 mkr (-130,0).
· Resultat per stamaktie uppgick till 2,56 kronor (-4,94).
· Antalet sålda bostäder uppgick till 8 (15).
· Antalet bokade bostäder uppgick till 1 (4).
· Antalet produktionsstartade uppgick till - (46).

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 686,21 mkr (1 649,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 34,71 mkr (-116,4).
· Periodens resultat uppgick till -37,71 mkr (-199,7).
· Resultat per stamaktie uppgick till -2,48 kronor (-7,90).
· Likvida medel uppgick till 69,8 mkr (281,3).
· Antalet sålda bostäder uppgick till 27 (49).
· Antalet bokade bostäder uppgick till 33 (30).
· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 202 (963).
· Antalet produktionsstartade uppgick till - (46).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Oscar Properties har ingått ett överlåtelseavtal med Slättö
Fastpartner II AB om att sälja 50 procent av aktierna i Torsplan
Holding AB och därmed indirekt 50 procent av bostadsprojekt Helix.

· Oscar Properties lanserade en inredningstjänst baserad på
artificiell intelligens tillsammans med Leaperr. Samarbetet fokuserar
på att förbättra kundupplevelsen vid köp av en bostad utvecklad av
Oscar Properties samt som inspiration för redan befintliga kunder.

· Erik Alteryd, tidigare VD från byggföretaget Allegro har utsetts
till chef för Oscar Properties eftermarknadsavdelning. Erik Alteryd
kommer även att ingå i koncernledningen.

· Oscar Properties dotterbolag Nackahusen Holding AB (publ) erhöll
godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN
SE0009548100. Godkännandet innebär att Nackahusen kan genomföra
försäljning av vissa kommersiella byggnader.

· Oscar Properties projekt 79&Park, ritat av Bjarke Ingels Group
(BIG) vann dubbla priser i sin kategori vid 2019 års upplaga av
världens största arkitekturtävling A+ Awards.

· Oscar Properties har utsett Per-Axel Sundström till ny CFO. Han
kommer senast från samma roll på bostadsfastighetsbolaget Hembla AB
(tidigare D. Carnegie & Co AB (publ)). Per-Axel Sundström kommer även
att ingå i koncernledningen.

· Oscar Properties vinner tvist i tingsrätt. Tingsrätten konstaterar
att förhandsavtalet var bindande samt att förseningen av tillträdet
med två månader inte var ett sådant väentligt avtalsbrott som ger
köparen rätt att häva avtalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Oscar Properties genomför obligationskonverteringserbjudande.
Oscar Properties har enligt obligationsvillkoren, åtagit sig att
möjliggöra för innehavaren av Bolagets utestående obligationer
(ISIN:SE0005936390) att konvertera hela obligationer till stamaktier
i Bolaget.

· Oscar Properties offentliggör preliminärt utfall i Oscar
Properties obligationskonvertering, 26 obligationsinnehavare har
anmält intresse att konvertera totalt 26 mkr

· Oscar Properties tillträder inte projekt Gasklockan på avsedd
tillträdesdag den 31 oktober 2019, då marken inte lever upp till
uppsatta miljökvalitetskrav.

· Oscar Properties offentliggör villkor i utbyteserbjudandet
avseende preferensaktier till stamaktier, samt villkor i
företrädesemissionen.

· Oscar Properties offentliggör beslut från extra bolagsstämma den 8
november 2019. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens
förslag för att möjliggöra det utbyteserbjudande som lämnats till
innehavarna av preferensaktier samt styrelsens förslag till
nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 november 2019 kl. 08:30 (CEST).

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2959304/1139703.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.