Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties förlänger teckningsperiod i den förestående företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Oscar Properties har beslutat att förlänga
teckningsperioden i bolagets förestående Företrädesemission, så att
teckningsperioden löper från och med den 18 november 2019 till och
med den 6 december 2019. Handel med teckningsrätter i
Företrädesemissionen kommer att ske från och med den 27 november 2019
till och med den 4 december 2019.

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller
"Bolaget") offentliggjorde den 6 november 2019 villkoren för Bolagets
erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och
preferensaktier av serie B (gemensamt "Preferensaktier") att
frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier
("Utbyteserbjudandet") och en nyemission av stamaktier med
företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner
kronor ("Företrädesemissionen").

Utbyteserbjudandet är villkorad av att minst 70 procent av utestående
preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för
utbyte. Styrelsen kan besluta att genomföra Utbyteserbjudandet även
vid en lägre anslutningsgrad. Utfallet i Utbyteserbjudandet förväntas
offentliggöras i samband med att anmälningsperioden i
Utbyteserbjudandet avslutas den 25 november 2019.
Företrädesemissionen är villkorad av att Utbyteserbjudandet
genomförs. Syftet med den förlängda teckningsperioden i
Företrädesemissionen är att därigenom skapa större möjlighet att
beakta utfallet i Utbyteserbjudandet.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Utbyteserbjudandet

Nedanstående tidplan för Utbyteserbjudandet är preliminär och kan
komma att ändras.

15 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av
prospektet
18 november 2019 Anmälningsperiod
- 25 november
2019
25 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av
preliminärt utfall i
Utbyteserbjudandet
26 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av
slutligt utfall i Utbyteserbjudandet
11 december 2019 Beräknad dag för leverans av aktier

Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan
komma att ändras.

15 november 2019 Avstämningsdag för deltagande i
Företrädesemissionen, det vill
säga aktieägare som är
registrerade i aktieboken denna
dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt
att delta i Företrädesemissionen
15 november 2019 Beräknad dag för
offentliggörande av prospektet
27 november 2019 - 4 december 2019 Handel med teckningsrätter
18 november 2019 - 6 december 2019 Teckningsperiod
27 november 2019 - Fram till dess att Handel med BTA (betalda
tecknade

Bolagsverket har registrerat aktier)
aktiekapitalsökningen
6 december 2019 Beräknad dag för
offentliggörande av preliminärt
utfall i Företrädesemissionen
11 december 2019 Beräknad dag för
offentliggörande av slutligt
utfall i Företrädesemissionen
Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar
Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar
Engelberts försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl.
15:10 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller
från någon annan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2961828/1141500.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.