Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties offentliggör prospekt

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller
"Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av erbjudande
till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av
serie B att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier
("Utbyteserbjudandet") och en nyemission av stamaktier med
företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner
kronor ("Företrädesemissionen"), vilka beslutades av den extra
bolagsstämman den 8 november 2019. Prospektet har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt
på Bolagets webbplats (www.oscarproperties.com) och kommer att göras
tillgängligt på Mangold Fondkommissions och ABG Sundal Colliers
respektive webbplatser (www.mangold.se och www.abgsc.com) samt på
Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Oscar Properties har upprättat ett prospekt med anledning av
Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen i Bolaget, vilka
beslutades av den extra bolagsstämman den 8 november 2019. Prospektet
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och
anmälningssedlar finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats
(www.oscarproperties.com) och kommer att göras tillgängligt på
Mangold Fondkommissions och ABG Sundal Colliers respektive
webbplatser (www.mangold.se och www.abgsc.com). Prospektet kommer
även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats
(www.fi.se).

Anmälningsperioden i Utbyteserbjudandet löper från och med den 18
november 2019 till och med den 25 november 2019 och
anmälningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 18
november 2019 till och med den 6 december 2019.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar
Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar
Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl.
17.00 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller
från någon annan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2961869/1142354.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.