Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties offentliggör tillägg till prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller
"Bolaget") har idag offentliggjort ett tillägg till det prospekt
avseende Bolagets erbjudande till innehavare av Bolagets
preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta
dessa till nyemitterade stamaktier ("Utbyteserbjudandet") och
nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt för befintliga
stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor ("Företrädesemissionen")
som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 november
2019 och publicerades av Oscar Properties samma dag ("Prospektet").

Tillägget till Prospektet har upprättats med anledning av att Oscar
Properties, vilket tidigare har offentliggjorts, har vunnit en tvist
vilken ger en positiv resultateffekt om cirka 20 miljoner kronor samt
att Oscar Properties har ingått ett avtal om försäljning av det
dotterbolag inom vilket Bolagets projekt Plania drivs vilket beräknas
ge en positiv resultateffekt om cirka 80 miljoner kronor.

Tillägget godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den
21 november 2019 och finns nu tillgängligt på Oscar Properties
webbplats (www.oscarproperties.com) samt kommer att göras
tillgängligt på Mangold Fondkommissions och ABG Sundal Colliers
respektive webbplatser (www.mangold.se respektive www.abgsc.com).
Tillägget kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens
webbplats (www.fi.se).

Tillägget utgör en del av Prospektet och ska läsas tillsammans med
Prospektet.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar
Engelberts försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl.
15:55 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med
attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom
både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad,
såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för
samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik
arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller
från någon annan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/oscar-pr...
https://mb.cision.com/Main/7077/2970009/1148288.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.