Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-19

Oscar Properties Holding AB (publ): Valberedning inför Oscar Properties årsstämma 2018

Valberedningen i Oscar Properties Holding AB (publ) inför årsstämman
2018 har utsetts.

Oscar Properties Holding AB:s (publ) ("Bolaget") årsstämma 2016 antog
instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att
ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre största
aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti, baserat på
uppgifter från Euroclear Sweden AB, årligen kontaktas och erbjudas
möjlighet att utse varsin ledamot att, jämte Bolagets ordförande,
utgöra valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning har
utsetts.

De tre största ägarna per den 31 augusti 2017, Oscar Engelbert AB,
Zimbrine Holding BV och Ernström Finans AB, har nominerat ledamöter
till valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande.

· Oscar Engelbert AB har utsett Fredrik Palm, advokat och delägare
på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, till ledamot (och
ordförande) i valberedningen.

· Zimbrine Holding BV har utsett Fredrik Persson, ledande
befattningshavare i Swedia HighP AB, till ledamot i valberedningen.

· Ernström Finans AB har utsett Fabian Hielte, styrelseordförande
och verkställande direktör i Ernström Finans AB, till ledamot i
valberedningen.

· Jakob Grinbaum är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i
valberedningen.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har
antagits av årsstämman och i linje med Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman kommer att äga rum den 18 april 2018. Aktieägare som har
förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna
dessa så snart som möjligt, dock senast sju veckor innan årsstämman
2018, till Oscar Properties Holding AB (publ), Valberedningen, Box
5123, SE-102 43 Stockholm.

För frågor, vänligen kontakta: Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande,
070-574 44 41, jakobgrinbaum@gmail.com

Stockholm den 19 januari 2018

För mer information om Oscar Properties Holding AB (publ), vänligen
besök www.oscarproperties.se

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 14:30 den 19
januari 2018.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika,
designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje
byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse
för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan
i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad
uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och
konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 951 bostäder, varav 1
116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och
säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin
att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En
byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller
en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor.
Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design
och unik arkitektur.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oscar-properties-holding-ab--publ-/r/valberedn...
http://mb.cision.com/Main/7077/2434728/779791.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.