Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

OSCAR PROPERTIES: KUNDER NJUGGA PGA EMISSIONSRISK - STRATEG

STOCKHOLM (Direkt) På grund av den överhängande risken för att Oscar
Properties kommer tvingas ta in nytt kapital så vill större investerare och
institutioner inte röra aktien i bostadsutvecklaren.

Det säger en aktiestrateg, som vill vara anonym, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Den överhängande emissionsrisken för att undvika någon form av
betalningsinställelse - med konkurs som en tydlig risk - gör att ingen kund
vill röra i Oscar Properties i nuläget", säger aktiestrategen.

Börsvärdet har, efter ett 28-procentigt tapp den senaste månaden och ett fall
på 62 procent det senaste året, sjunkit till 370 miljoner kronor.

Parallellt har det egna kapitalet succesivt eroderats och enligt strategen är
frågan hur mycket av detta värde som kan hänföras till stamaktierna efter att
hänsyn tagits till bolagets många utestående preferensaktierna.

Oscar Properties redovisade i fredagskvällens rapport att det egna kapitalet
minskat från 1.554 till 1.026 miljoner kronor under 2018.

"Beroende på vad man sätter för implicit värde på preferensaktierna återstår
inte mycket i eget kapital för stamaktierna", resonerar strategen.

Om ägarna till preferensaktie B utnyttjar rätten till inlösen till 500 kronor
i mars kommer det att ge en utbetalning för bolaget om drygt 67 miljoner
kronor. Det skulle, allt annat lika, minska det egna kapitalet till knappt
960 miljoner kronor.

Därutöver har bolaget drygt 2,2 miljoner preferensaktier utestående med årlig
utdelning om 20 kronor.

"Beroende på vad man använder för rimligt direktavkastningsvärde på dessa
preferensaktier återstår inte mycket i eget kapital för stamaktierna", säger
strategen.

Dessa preferensaktier handlas till kurs om 93:40 kronor, men introducerades
till en nivå om 253 kronor styck eller en årlig direktavkastning på runt 7,9
procent. Dessa preferensaktier har i sin tur rätt till företräde om 300
kronor per styck vid en eventuell likvidation av bolaget.

"En direktavkastning om 7,9 procent skulle indikera ett värde på runt 565
miljoner kronor för dessa preferensaktier", fortsätter strategen.

300 kronor per preferensaktie vid likvidation betyder i sin tur omkring 670
miljoner kronor.

Baserat på dessa nivåer skulle ett eget kapital om mellan knappa 300 och 400
miljoner kronor kunna hänföras till stamaktierna per årsskiftet, att jämföra
med börsvärdet på 370 miljoner kronor.

Oscar Properties kommer samtidigt under innevarande år att få arbeta hårt för
att få till försäljningar så att kassaflödet räcker under 2019, resonerar
aktiestrategen.

Bolaget har under detta år förfall på räntebärande skulder om 1,1 miljard
kronor, framgick av bokslutet för 2018.

Bolaget har inte svarat Nyhetsbyrån Direkt på frågor om huruvida inkommande
likvider från projekt i slutfas bedöms räcka för att täcka bolagets åtaganden
såsom betalningar av lån som förfaller. Oscar Properties har heller inte
svarat på frågan om bolaget för några samtal om förlängd finansiering.

Aktiestrategen som Direkt har pratat med ser det som högst troligt att det
kommer att krävas en emission för att undvika någon form av
betalningsinställelse. Tar Oscar Properties i sin tur in nytt eget kapital
via en emission kommer denna att radera ut delar av stamaktieägares nuvarande
värde, fortsätter resonemanget.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.