Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

OssDsign AB: OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019

OssDsigns VD Anders Lundqvist: "Sammantaget har detta varit ett
historiskt kvartal för OssDsign - ett kvartal under vilket företaget
börsnoterats och vi tagit ett starkare grepp om nyckelmarknaderna för
vår framtida tillväxt. Vår nuvarande finansiella situation och vår
pågående organisationsutveckling gör att vi befinner oss i en bra
position för att kapitaliera på väsentliga tillväxtmöjligheter."

Andra kvartalet i siffror:

· Nettoomsättningen uppgick till 3 454 TSEK (2 908).
· Resultat efter skatt uppgick till -18 330 TSEK (-14 324).
· Resultat per aktie var -1,30 SEK (-3,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 917
TSEK (-16 558).

Första halvåret i siffror:

· Nettoomsättningen uppgick till 6 968 TSEK (5 624).
· Resultat efter skatt uppgick till -35 670 TSEK (-25 605).
· Resultat per aktie var -2,70 SEK (-5,30).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 253
TSEK (-27 309).

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

· Årsstämman 2019 hölls den 24 april 2019
· Nyemission som uppgick till 151,1 MSEK gjordes den 2 maj 2019 i
samband med notering på Nasdaq First North

· Fortsatt uppbyggnad av säljorganisationen i USA
· CranioPlug lanseras till utvalda kunder i USA, Tyskland och
Sverige

· Preklinisk artikel om kombinerad användning av OssDsign implantat
och Gentamicin publicerad i Acta Neurochirurgica.

· Inlämning av registreringsansökan för OssDsign Cranial i Japan
Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut

· Meddelande om avsikt att tilldela kontrakt mottogs från National
Health Service (NHS) i Storbritannien

· Antalet nya kunder i USA ökade med 22 %
· Rekrytering av US Operations Director
· De första operationerna med CranioPlug genomförs i USA, Tyskland
och Sverige

· Ersättningsnivån för OssDsign Cranial fastställd av Franska
myndigheter

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

CertifiedAdviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80
00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och
tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av
bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med
innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter
med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom
att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och
säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för
behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns
teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/1C8EC415D465E549E0...
https://mb.cision.com/Main/18020/2885515/1093173.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.