Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

OssDsign AB: OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Den starka trend som OssDsign uppvisade i slutet av 2019 fortsatte
även i början av 2020, och under årets första kvartal levererade
OssDsign en försäljningstillväxt om 52% jämfört med Q4 2019.

Januari - Mars i siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 7 726 TSEK (3 514).
· Resultatet efter skatt uppgick till -18 312 TSEK (-17 340)
· Resultatet per aktie var -1,0 SEK (-1,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 366
TSEK (-22 547).

Väsentliga händelser under första kvartalet

·
Bolaget har tecknat ett nytt hyresavtal för huvudkontor och en modern
tillverkningsanläggning i Uppsala.

· Slutförd överföring av den kommersiella verksamheten i USA.
· Första intäkterna från försäljning i Frankrike.
· Regulatoriskt godkännande i Japan för OssDsign Cranial PSI.

Väsentliga händelser efter första kvartalets slut

·
Vice President Sales för OssDsign USA Inc utsedd.

· OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell
kostnadsersättning i Japan.

COVID-19-pandemin
Den inledande fasen av COVID-19-pandemin påverkade inte väsentligt
det första kvartalet 2020. Sedan mitten av mars har bolaget dock
märkt av en framflyttning av planerade operationer, inklusive de som
är relevanta för OssDsign, som en del av hälsovårdssystemens
hantering av pandemin. Den här utvecklingen har givit upphov till
ett minskande orderflöde och kommer att inverka på försäljningen
under det andra kvartalet. OssDsign är övertygat om att det här är
en tillfällig situation, och att operationsvolymerna kommer att
återgå till nivåerna innan COVID-19-situationen inleddes när
sjukhusen kan normalisera sin prioritering av olika typer av
behandlingar igen. Dessutom väntas ett ytterligare orderflöde
kopplat till all i dagsläget framflyttad nödvändig rekonstruktiv
kirurgi.

CertifiedAdviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80
00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och
tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av
bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med
innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter
med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom
att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och
säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för
behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns
teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ossdsign-ab/r/ossdsign-ab--publ--publicerar-d...
https://mb.cision.com/Main/18020/3109492/1246228.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.