Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

OssDsign AB: OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

OssDsigns VD Anders Lundqvist: "Sammanfattningsvis har det varit ett
givande kvartal med mycket aktivitet då man sett de positiva
effekterna av den betydande investeringen i den amerikanska
organisationen och överföring av verksamheten till OssDsign USA Inc."

Juli - September i siffror:

· Nettoomsättningen uppgick till 4 836 TSEK (3 420).
· Resultatet efter skatt uppgick till -19 709 TSEK (-13 626).
· Resultatet per aktie var -1,1 SEK (-2,8).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 640
TSEK (-11 790).

Januari - September i siffror:

· Nettoomsättningen uppgick till 11 804 TSEK (9 044).
· Resultatet efter skatt uppgick till -55 379 TSEK (-39 231).
· Resultatet per aktie var -3,8 SEK (-8,2)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 592
(-39 098).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

· Meddelande om avsikt att tilldela kontrakt mottogs från National
Health Service (NHS) i Storbritannien.

· Antalet nya kunder i USA ökade med 29%.
· De första operationerna med CranioPlug genomförs i USA, Tyskland
och Sverige.

· OssDsign Cranial blir ersättningsberättigat i Frankrike och första
ordern tecknad.

· Positivt utfall av granskning och förnyelse av ISO-certifieringen.
Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

· Kontrakt med UK National Health Service (NHS) bekräftat.
· Som en del i den pågående överföringen från vår amerikanska
huvuddistributör till OssDsign USA Inc har bolaget nu registrerats
och listats som importör i USA av FDA.

· Första kliniska erfarenheten av OssDsigns implantat på japanska
patienter presenterades vid de japanska neurokirurgernas årsmöte i
Osaka.

· Nytt europeiskt patent för OssDsigns teknologi baserat på
keramiskt material.

· FDA-tillstånd erhålls för OssDsign Cranial PSI Accessories.
· Uppdaterade data från uppföljning av utfallet av 670
skallkranioplastiker med OssDsign Cranial PSI i linje med tidigare
publicerade artiklar om låg grad av komplikationer.

CertifiedAdviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80
00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och
tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av
bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med
innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter
med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom
att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och
säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för
behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns
teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 november 2019 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ossdsign-ab/r/ossdsign-ab--publ--publicerar-d...
https://mb.cision.com/Main/18020/2967201/1146385.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.