Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

Ostnor: Beslut fattade vid Ostnors ABS Årsstämma den 14 maj 2014

Ostnors årsstämma ägde rum onsdagen den 14 maj 2014 i Mora. I samtliga
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt
valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste
beslutens huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013 och beslutade om
en utdelning på 3 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning
fastställdes till den 19 maj 2014. Utdelningen beräknas utbetalas av
Euroclear Sweden AB den 22 maj 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode fastställdes av
stämman (210 000 kronor till ordföranden och 145 000 kronor vardera
till övriga styrelseledamöter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman
beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Erik
Eriksson, Christer Lenner och Hans Åke Norås samt nyval av
Ann-Charlotte Lundén och AnnaMaria Rylander. Christer Lenner valdes
till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes
enligt styrelsens förslag.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omvaldes som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman
2014 till slutet av årsstämman 2015. Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Brändström kommer
att utses till huvudansvarig för revisionen.

För ytterligare information kontakta:
Christer Lenner, ordförande Ostnor AB, +46 (0) 70-591 03 05
Claes Seldeby, vd och koncernchef Ostnor AB, +46 (0) 70-631 64 05.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ostnor/r/beslut-fattade-vid-ostnors-abs-arssta...
http://mb.cision.com/Main/2388/9585680/245080.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.