Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-30

Outotec Oyj: Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2015 KLO 15.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2015 Helsingissä.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Jukka Laitasalo.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta 0,10 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 1.4.2015 ja osingon maksupäivä 17.4.2015.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Eija
Ailasmaa, Anja Korhonen, Timo Ritakallio, Björn Rosengren ja Poju
Zabludowicz. Uusiksi jäseniksi valittiin Ian W. Pearce ja Klaus Cawén.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja
varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille
kullekin 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja
riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin
hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen
ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat
kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja
40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa
yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen
puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja
tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja
kullekin hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa
vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen
tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat
hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan
kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 18.312.149
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi
millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan
hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.149
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamista.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään yhteensä enintään 70 000
euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai
muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä
tai useammassa erässä.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää sekä 11§:n alakohtia 6 ja
11 siten, että yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että
nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 15.2.
ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan
jäseniksi Klaus Cawenin, Anja Korhosen, Ian W. Pearcen ja Timo Ritakallion.
Anja Korhonen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta
ja Poju Zabludowicz. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n
pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 14.4.2015 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Nina Kiviranta
lakiasiainjohtaja
puhelin: +358 20 529 2017, matkapuhelin: +358 50 598 8805
sähköposti: nina.kiviranta@outotec.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Outotec Oyj via Globenewswire

HUG#1907469

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.