Du är här

2014-04-29

Outotec Oyj: Outotecin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014
KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014

Tilauskertymä ja liikevaihto heikot, palvelujen myynti kasvoi

Tammi-maaliskuu 2014 (2013 vertailukauden luku):

· Tilauskertymä: 210,3 (491,1) miljoonaa euroa, -57 %
(vertailukelpoisin valuuttakurssein -51 %)
· Tilauskanta: 1 215,8 (1 938,9) miljoonaa euroa, -37 %

· Liikevaihto: 343,9 (502,9) miljoonaa euroa, -32 % (vertailukelpoisin
valuuttakurssein -26 %)

· Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 107,5 (103,8) miljoonaa euroa, +4
% (vertailukelpoisin valuuttakurssein +16 %)

· Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 12,4 (35,0) miljoonaa
euroa, -65 %

Vuoden 2014 tulosohjeistus ennallaan

Vuoden lopun tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen
ja valuuttakurssien epävakaisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2014

* Liikevaihto on noin 1,5-1,8 miljardia euroa, ja
* Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1)on noin 5-8 %

1)ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

--------------------------------------------------------------------------------------
|Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 |
| 2014 2013 12 kk 2013 |
|Liikevaihto, milj. EUR 343,9 502,9 1 752,5 1 911,5 |
|Bruttokate, % 19,5 19,1 20,9 20,7 |
|Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 12,4 35,0 140,3 162,9 |
|Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 3,6 7,0 8,0 8,5 |
|Liikevoitto, milj. EUR 8,7 31,7 119,0 141,9 |
|Liikevoitto, % 2,5 6,3 6,8 7,4 |
|Voitto ennen veroja, milj. EUR 6,4 29,9 108,7 132,2 |
|Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 4,7 -33,6 -3,8 -42,1 |
|Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -82,7 -218,4 -82,7 -87,1 |
|Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -18,7 -49,4 -18,7 -18,2 |
|Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -24,6 -148,7 -24,6 -14,0 |
|Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 21,6 35,0 21,6 25,7 |
|Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 17,0 31,7 17,0 19,4 |
|Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 215,8 1 938,9 1 215,8 1 371,7 |
|Tilauskertymä, milj. EUR 210,3 491,1 1 231,6 1 512,4 |
|Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 830 4 825 4 929 4 927 |
|Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,12 0,42 0,51 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Kaivos- ja metallurgisen teollisuuden investoinnit jatkuivat alkuvuonna
vaimeina, mikä johti heikkoon tilauskertymään. Asiakkaat keskittyivät
edelleen olemassa olevan tuotantokapasiteettinsa parantamiseen ja
ajanmukaistamiseen sen sijaan, että olisivat aloittaneet suuria
uusinvestointeja, joissa ns. EPCM-insinööritoimistot toimivat tyypillisesti
pääurakoitsijoina. Siksi tämän kanavan kautta saamamme laitekauppa heikkeni,
mikä suurelta osin selittää julkaisemattomien tilaustemme vähyyden
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Prosessiteknologiayrityksenä Outotec
pyrkii vastaamaan tähän markkinadynamiikan muutokseen tarjoamalla
kaivosyhtiöille ja metallien tuottajille ratkaisuja, joiden avulla he voivat
hyödyntää paremmin nykyisiä laitoksiaan ja infrastruktuuriaan. Asiakkaat ovat
ottaneet tämän lähestymistavan hyvin vastaan, ja meillä on tarjous- ja
neuvotteluvaiheessa runsaasti laajoja uudistushankkeita. Investointipäätösten
tekeminen vie kuitenkin aikaa, ja tulemme jatkossakin näkemään voimakkaita
vuosineljännesvaihteluita tilauskertymässä.

Palveluliiketoiminnan markkinat jatkuivat vakaina teollisuudenalan melko hyvän
käyttöasteen ansiosta. Olen tyytyväinen, että pystyimme jatkamaan
palveluliiketoimintamme kasvua uusien palvelukonseptien ja asennuskannan
paremman peiton avulla sekä laajentamalla maantieteellistä kattavuutta.
Palveluiden tilauskertymä pysyi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä
samana, mutta vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna se kasvoi 15 %.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 % ja vertailukelpoisin
valuuttakurssein mitattuna 16 %. Palveluliiketoiminnan katteet pysyivät
ennallaan.

Vuoden 2013 heikon tilauskertymän ja kehittyvien talouksien valuuttojen
heikkenemisen vuoksi liikevaihtomme laski vuoden 2014 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Kannattavuus oli heikko pienentyneen liikevaihdon ja
liikevaihtoon nähden korkeiden kiinteiden kulujen vuoksi. Kannattavuutta
laski lisäksi kolmen suuren projektin suunniteltua heikompi kannattavuus
Metals, Energy&Water -liiketoiminta-alueella.

Yhdysvaltain ja Euroopan taloudet ovat toipumassa, mutta kehittyvien
markkinoiden talouden heikko kehitys ja valuuttojen devalvaatio, poliittinen
epävakaus sekä huoli Kiinan kasvun kestävyydestä heikentävät markkinoita.
Uskomme edelleen, että kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät
vuonna 2014, vaikkakin näemme varhaisia merkkejä siitä että markkinat ovat
ehkä saavuttaneet pohjan. Huolimatta siitä, että meillä on tarjousvaiheessa
useita lupaavia merkittäviä projekteja, olemme valmistautuneet markkinoiden
jatkumiseen hitaana. 50 miljoonan euron kustannussäästöohjelmamme edistyy
suunnitellusti ja osana sitä käynnistimme alkuvuoden heikon tilauskertymän
vuoksi määräaikaiset lomautukset. Olemme valmistautuneet uusiin
toimenpiteisiin sopeuttaaksemme kulujamme vastaamaan mahdollisesti jatkuvaa
heikkoa tilauskertymää ja sen seurauksen mahdollisesti edelleen supistuvaa
liikevaihtoa. Syklisellä teollisuudenalalla meidän on tasapainoiltava siten,
että asemamme on hyvä, kun sykli kääntyy paremmaksi."

MUUTOS PALVELUSOPIMUSTEN RAPORTOINNISSA 1.1.2014 ALKAEN

Outotecin pitkäaikaiset käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimukset, joissa on
tuotantoon perustuva muuttuva osa, kirjataan tilaushankintaan seuraavan 12
kuukauden arvioidun myynnin mukaisesti. Kiinteähintaiset sopimukset taas
kirjataan täydellä arvollaan tilaushankintaan, kun sopimus astuu voimaan.
Noudattaen aikaisempia kirjausperiaatteita pitkäaikaisen käyttö- ja
kunnossapitopalvelusopimuksen kuluvalle kalenterivuodelle kuuluva osuus
kirjattiin tilauskertymään kerran vuodessa. Raportointiperiaatteen muutos ei
olennaisesti vaikuttanut vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen
tilaushankintaan vertailukauteen verrattuna.

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta.
Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet:etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: tiistai 29.4.2014

Aika: 14.00

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa
www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin
verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10
minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0467.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.

VUODEN 2014 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

· Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 31.7.2014

· Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 30.10.2014

· Pääomamarkkinapäivä Outotecin pääkonttorilla Espoossa 4.12.2014

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja
metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt
vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja
metallurgiselle teollisuudelle. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia
ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden
hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen
myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan yli 4
800 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 1,9 miljardia
euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Outotecin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus
http://hugin.info/137025/R/1780806/608987.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Outotec Oyj via Globenewswire

HUG#1780806

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.