Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Ovako AB: Ovako publicerar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2017

Ovako tillkännagav idag resultatet för det tredje kvartalet 2017.
EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader förbättrades till 9
(5) MEUR. Försäljningsvolymen under kvartalet uppgick till 162 kton,
11 procent högre än 2016, och orderingången ökade med 14 procent,
samtidigt som orderboken var mer än 50 procent högre än vid
motsvarande tid förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten
stärktes under samma period från 3 till 14 MEUR. Ovakos
omstruktureringsprogram har bidragit med 4 MEUR i form av lägre
kostnader under kvartalet.

Tredje kvartalet 2017 (2016)

· Orderingången ökade med 14 procent jämfört med föregående år
· Försäljningsvolymen var 11 procent högre än 2016 och intäkterna
steg med 19 procent

· EBITDA före omstruktureringskostnader var till 9 (5) MEUR och
stärktes av ökad försäljning och sänkta kostnader genom
omstruktureringsprogrammet. Resultatet påverkades också av kostnader
kopplade till ökning av bemannad kapacitet, vilket kommer att bidra
till högre produktion under fjärde kvartalet

· Rörelseresultatet (EBITA) var 1 (-3) MEUR före
omstruktureringskostnader på 0 (3) MEUR

· Kassaflödet från löpande verksamhet var till 14 (3) MEUR,
inklusive betalda omstruktureringskostnader på 1 (2) MEUR

· Ovakos omstruktureringsprogram bidrog med 4 MEUR i form av lägre
kostnader

· I september säkerställdes refinansiering av koncernen genom ett
nytt femårigt obligationslån på 310 MEUR till en fast ränta på 5,0
procent, vilket ger en besparing på 4 MEUR per år i räntekostnader.

- Vi är glada att vårt långsiktiga och systematiska säkerhetsarbete
har fortsatt att ge resultat och antalet olyckor som leder till
sjukfrånvaro nu är på den lägsta nivån i företagets historia, säger
Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako. Samtidigt har den
positiva marknadsutvecklingen från det första halvåret fortsatt under
det tredje kvartalet. Både försäljningsvolymer och orderingång ökade
och vi levererade vårt starkaste Q3-resultat sedan 2011.
Resultatförbättringen drevs av ökad försäljning och sänkta
strukturella kostnader. Pågående utökning av kapacitet för att möta
ökad efterfrågan under det fjärde kvartalet belastade resultatet
något. Vår goda resultatutveckling möjliggjorde en framgångsrik
omfinansiering under kvartalet genom emission av en ny femårig
obligation till lägre ränta.

Utsikter på kort sikt

Mot bakgrund av den fortsatt höga industriella aktiviteten hos våra
kunder, utökade skift i flera av våra produktionsflöden, samt en
välfylld orderbok, bedömer vi att vi kommer se en fortsatt stark
utveckling för leveransvolymer under det fjärde kvartalet.

Koncernens nyckeltal

+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
| | |2017 Kv|2016 Kv|2017 Kv|2016 Kv|2016 Helår|
| | | 3| 3| 1-3| 1-3| |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|Försäljningsvolym |kton | 162| 146| 578| 532| 708|
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|Intäkter |MEUR | 197| 165| 675| 585| 781|
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|EBITDA före |MEUR | 9| 5| 71| 51| 57|
|omstruktureringskostnader| | | | | | |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|EBITDA |MEUR | 9| 2| 68| 47| 50|
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
| Justerad EBITDA | | 4,6 %| 3,2 %| 10,5 %| 8,8 %| 7,3 % |
|marginal | | | | | | |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
| EBITDA marginal | | 4,5 %| 1,4 %| 10,1 %| 8,0 %| 6,4 % |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|Rörelseresultat (EBITA) |MEUR | 1| -3| 47| 28| 25|
|före | | | | | | |
|omstruktureringskostnader| | | | | | |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|Rörelseresultat (EBITA) |MEUR | 1| -6| 44| 23| 18|
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
| Justerad | | 0,6 %| -1,6 %| 7,0 %| 4,7 %| 3,2 % |
|rörelsemarginal (EBITA) | | | | | | |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
| Rörelsemarginal | | 0,5 %| -3,4 %| 6,6 %| 3,9 %| 2,3 % |
|(EBITA) | | | | | | |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|EBIT |MEUR | -1| -8| 38| 16| 9|
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|Nettoresultat |MEUR | -6| -11| 14| -1| -12|
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|Kassaflöde från löpande |MEUR | 14| 3| 20| 14| 35|
|verksamhet | | | | | | |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|Antal anställda vid |Antal| 3 024| 2 811| 3 024| 2 811| 2 773|
|periodens slut (FTE) | | | | | | |
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+----------+

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Telefon: 46 704 10 71 80
E-post: oskar.bosson@ovako.com

Investor relations
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control
Telefon: 46 (0)8622 1323
E-post: nicholas.kallsater@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med
kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med
vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras
livslängd förlängs - vilket i slutänden ger smartare, energisnålare
och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form
av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i
fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien.
Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet
anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss
www.ovako.com.

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ovako-ab/r/ovako-publicerar-kvartalsrapporten-...
http://mb.cision.com/Main/1471/2374864/741290.pdf
http://mb.cision.com/Public/1471/2374864/8f196cb13fe68773.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.