Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2020

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Pörssitiedote 13.8.2020 klo 8.30


YHTEENVETO KAUDELTA HUHTIKUU-KESÄKUU/2020 (VERTAILUKAUSI HUHTIKUU-KESÄKUU/2019)

 • EPRA-tulos oli 44 tuhatta euroa (262 tuhatta euroa).  EPRA-tulokseen vaikuttivat merkittävästi päällekkäiset hallintokulut sekä asuntojen myynneistä johtuva liikevaihdon lasku. Parantuneen vuokrausasteen vaikutukset EPRA-tulokseen näkyvät yhtiön liikevaihdossa viiveellä.
 • Ydintoiminnan neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste nousi 30.6.2020 90,4 prosenttiin (31.3.2020: 85,6 %) järjestelmällisen työn tuloksena, yhtiön liikevaihtoon parantunut vuokrausaste vaikuttaa viiveellä.
 • Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj ja Collector Bank AB allekirjoittivat maaliskuussa 2020 lainasopimuksen, jolla Ovaro toteutti 1.4 lainajärjestelyn, jossa jälleenrahoitettiin 20 miljoonan euron joukkolaina. Joukkolainan takaisinmaksu rahoitettiin kassavaroilla, 7 miljoonaa euroa ja 13 miljoonan euroa osalta uudella 1.4 nostetulla lainalla. Samalla lainasopimuksella Ovaro järjesteli lainasalkkunsa siten, että olemassa olevat lainat yhdisteltiin yhdeksi 34 miljoonan euron suuruiseksi vakuudelliseksi lainaksi. Uudelleenjärjestellyt lainat sisälsivät nostetun lainan lisäksi emoyhtiön jo olemassa olleet 18 miljoonan euron lainat sekä tytäryhtiölainaa.
 • Liikevaihto oli 2 407 tuhatta euroa (2 794 tuhatta euroa). Liikevaihtoa laski vertailukauteen nähden pienentynyt vuokra-asuntokanta.
 • Katsauskauden tulos ennen veroja oli -2 202 tuhatta euroa (-1 850 tuhatta euroa). Tulokseen sisältyy merkittävimpinä erinä hoitokulut -1 169 tuhatta euroa (-1 099 tuhatta euroa), sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta tappiota -1 747 tuhatta euroa (-1 608 tuhatta euroa) sekä rahoituskuluja -710 tuhatta euroa (-745 tuhatta euroa).
 • Katsauskauden tulos oli tappiollinen -1 855 tuhatta euroa (-1 521 tuhatta euroa).
 • EPRA-tulos 44 tuhatta euroa (262 tuhatta euroa).  EPRA-tulokseen vaikuttivat merkittävästi päällekkäiset hallintokulut sekä asuntojen myynneistä johtuva liikevaihdon lasku. Parantuneen vuokrausasteen vaikutukset EPRA-tulokseen näkyvät yhtiön liikevaihdossa viiveellä.
 • Asuntoja myytiin katsauskaudella yhteensä 26 kappaletta (31 kappaletta).
 • Katsauskauden aikana asuntojen vuokrattavuutta parantaviin huoneistoremontteihin käytettiin 0,5 miljoonaa euroa.

YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-KESÄKUU/2020 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU-KESÄKUU/2019)

 • Ydintoiminnan neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste nousi 30.6.2020 90,4 prosenttiin (30.6.2019: 85,9 %) järjestelmällisen työn tuloksena, yhtiön liikevaihtoon parantunut vuokrausaste vaikuttaa viiveellä.
 • Asuntoja myytiin puolivuotiskaudella yhteensä 57 kappaletta (59 kappaletta). Myytyjen asuntojen yhteisarvo oli velattomana 12,2 miljoonaa euroa (16,7 miljoonaa euroa).
 • Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n uusi toimitusjohtaja Marko Huttunen aloitti työt 1.2.2020.
 • Uusi talouden- ja kiinteistöhallinnon ohjausprosessi on työllistänyt Ovaron henkilökuntaa ja se otetaan kokonaisuudessaan käyttöön elokuun 2020 aikana.  Vaikutukset alkavat näkyä yhtiön taloudellisissa luvuissa loppuvuoden 2020 aikana ja koko vaikutukseen odotetaan näkyvän vuonna 2021.
 • Liikevaihto oli 4 926 tuhatta euroa (5 733 tuhatta euroa). Liikevaihtoa laski vertailukauteen nähden pienentynyt vuokra-asuntokanta.
 • Puolen vuoden tulos ennen veroja oli -3 173 tuhatta euroa (-2 782 tuhatta euroa). Tulokseen sisältyy merkittävimpinä erinä hoitokulut -2 656 tuhatta euroa (-2 825 tuhatta euroa), sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta tappiota -2 130 tuhatta euroa (-1 823 tuhatta euroa) sekä rahoituskuluja -1 414 tuhatta euroa (-1 476 tuhatta euroa).
 • Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määritys tehtiin Jones Lang LaSalle Finland Oy:n (JLL) toimesta 30.6.2020 tilanteesta. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 136 miljoonaa euroa (31.12.2019: 150 miljoonaa euroa). Samansisältöisen huoneistosalkun käyvät arvot laskivat n. 0,9 % vuodenvaihteesta. Näistä myyntisalkussa tapahtunut käyvän arvon lasku oli 2,39 prosenttia ja ydintoiminnan osalta lasku oli 0,55 prosenttia.  JLL tekee seuraavan käyvän arvon määrityksen 31.12.2020 tilanteesta.
 • EPRA-tulos oli -331 tuhatta euroa (28 tuhatta euroa) ja osakekohtainen nettovarallisuus 7,5 euroa (8,31 euroa). EPRA-tulokseen vaikuttivat merkittävästi päällekkäiset hallintokulut sekä asuntojen myynneistä johtuva liikevaihdon lasku. Parantuneen vuokrausasteen vaikutukset EPRA-tulokseen näkyvät yhtiön liikevaihdossa viiveellä.
 • Taseen loppusumma oli 30.6.2020 141 325 tuhatta euroa (31.12.2019: 159 903 tuhatta euroa).
 • Konsernin lainat rahoituslaitoksilta sisältäen myytävissä oleviin sijoituskiinteistöihin kohdistuvat velat olivat 72 317 tuhatta euroa (84 029 tuhatta euroa) ja omavaraisuusaste 48,5 prosenttia (44,5 %:a)
 • Ovaro kehittää aktiivisesti kiinteistökantaansa ja ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kiinteistöjen kehittämiseen ja perusparannuksiin on aloitetun huoneistoremonttiohjelman puitteissa käytetty yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

OHJEISTUS

Vanha ohjeistus:
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen olevan parempi kuin 2019.

Uusi ohjeistus:
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj päivitti 10.8.2020 julkaistulla pörssitiedotteella tilikauden 2020 näkymiään, jonka mukaan Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen (EPRA-tulos) olevan samalla tasolla tai hieman alhaisempi kuin vuonna 2019.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Alkuvuosi oli tuloslukujen perusteella vielä heikko.  Liikevaihto laski, koska alkuvuoden vuokrausaste oli vielä heikolla tasolla. Lisäksi asuntojen myyntien johdosta vuokratuotot pienenivät. Kulurakenne oli raskas, kun hallintoa rasitti ulkoistamisen alasajo. Kokonaistulosta painoi alas vielä puolivuosittain tehtävä asuntojen markkinahinta-arvostus, jossa Jones Lang LaSalle Finland Oy korjasi sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja 0,9 prosentin verran alaspäin. Ydinsalkun vuokrausaste kuitenkin parani huomattavasti.

Ovaro muuttui 21 kuukautta sitten asuntorahastosta sijoitusyhtiöksi ja siirrytty hallinnointiyhtiöistä omaan organisaatioon. Muutoksen myötä asuntosalkku jaettiin kahteen osaan: vuokraustoimintaan heikosti soveltuva asuntokanta siirtyi muuksi toiminnaksi nimettyyn myyntisalkkuun ja vuokraustoimintaan sopivista kohteista muodostettiin ydinsalkku. Ovaron ensimmäisen 21 kuukauden aikana asuntoja on myyty velattomilla kauppahinnoilla yhteensä 47,2 miljoonalla eurolla (1.10.2018-30.6.2020).  Samassa ajassa ydinsalkun vuokrausaste on noussut 83,8 prosentista (31.12.2018) 90,4 prosenttiin. Ovaro on pystynyt järjestelemään rahoituksiaan, lainakantaa on saatu pienennettyä ja yhtiön likviditeetti on parantunut merkittävästi myynti- ja lainajärjestelyjen myötä ja omavaraisuusaste on parantunut. Konsernin lainoja, sisältäen emoyhtiön ja tytäryhtiöiden lainoja, on lyhennetty yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi lainoja on uudelleenrahoitettu kahdessa järjestelyssä yhteensä 28 miljoonan euron edestä. Mielestäni nämä ovat hyviä saavutuksia, vaikka töitä on vielä paljon tehtävänä.

Kulurakennetta on rasittanut kallis ulkoistettu talous- ja kiinteistöjen hallinto. Itse aloitin toimitusjohtajana 1.2.2020 ja sain ensitöikseni järjestää talouden- ja kiinteistöjen hallinnon uudelleen. Lisäksi keskeiset tiedot on siirretty ulkoistetuista järjestelmistä omiin tietojärjestelmiin. Kustannussäästöt tästä alkavat näkyä osin jo toisella vuosipuoliskolla ja kokonaisuutena ensi vuonna. Tärkeimpänä tehtävänäni on saneerausohjelman loppuunsaattaminen ja sen jälkeisen kasvustrategian suunnittelu ja toteutus.

Alkuvuodesta käynnistetty kiinteistöjen peruskorjausohjelma etenee suunnitellusti ja yhtiön kiinteistökannan kehittämiseen ja kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen on investoitu 0,9 miljoonaa euroa viimeisen puolen vuoden aikana. Investointien ensisijainen tavoite on kohteiden vuokrattavuuden parantaminen. Pitkään tyhjillään olleeseen Keravan Nissilänpihaan toteutettiin ensimmäinen kehityshanke, joka valmistui heinäkuussa 2020. Valmistuneet asunnot ovat menneet hyvin vuokralle. Lisäksi heikkokuntoisten huoneistojen vuokrattavuutta on parannettu alkuvuodesta aloitetulla peruskorjausohjelmalla, joka jatkuu koko vuoden 2020.

Tärkeintä on nyt tulokseen selvä parantaminen. Tämä onnistuu vuokrausasteen nostamisella, kustannustehokkuuden läpiviennillä, uuden liiketoiminnan kehittämisellä sekä rahoituskustannusten laskemisella.

Ovarolla on takana saneerausjakso, jolloin asuntokannan arvo on laskenut ja tulosluvut ovat olleet heikkoja. Edessä on hyviä mahdollisuuksia, kun toimii ammattimaisena vuokra-asuntojen tarjoajana.  Megatrendit tukevat niin vuokra-asumista kuin kaupungistumista enkä usko, että koronapandemia tätä trendiä suuresti kääntää.

Ovarolla on osaava tiimi ja vahva omavaraisuusaste (48,5 %), mikä antaa mahdollisuuden ryhtyä investointeihin ja kiinteistökehitystoiminnan käynnistämiseen.

Tavoitteenamme on päivittää yhtiön strategia tämän syksyn aikana. Tarkoitus on siirtyä saneerausvaiheesta eteenpäin. Strategiatyön keskeisenä tavoitteena on tarkentaa nykyisen kiinteistövarallisuuden kehittämisestä ja luoda suuntaviivat kasvulle, jotta omistaja-arvo kehittyisi myönteisesti.

YHTEENVETOTAULUKKO

Keskeiset tunnusluvut         
 4-6/20204-6/2019muutos 1-6/20201-6/2019muutos 1-12/2019
Liikevaihto, t€2 4072 794-13,9 % 4 9265 733-14,1 % 10 966

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.