Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-26

Ovisst för H&M - Vågar inte guida

wysiwyg_image

Modeföretaget H&M vågar inte guida kring huruvida bolaget kommer att göra vinst eller förlust i det tredje kvartalet, juni-augusti.

Det uppgav bolagsledningen vid förmiddagens telefonkonferens för analytiker.

H&M guidade tidigare i år för att resultatet i det andra kvartalet, mars-maj, väntades bli negativt, vilket också blev fallet.

Resultatutvecklingen i tredje kvartalet beror starkt på intäktsutvecklingen, noterade bolagsledningen vid konferensen och uppgav att H&M såklart hoppas att denna fortgår i positiv riktning.

Under det andra kvartalet var det främst nedstängningar som skapade osäkerhet. Nu finns det osäkerheter bland annat kring hur stater kommer lätta på restriktioner och hur kunder kommer att agera i det nya läget.

Allteftersom H&M:s butiker har återöppnats har modeföretagets totala försäljning successivt börjat att återhämta sig, noterade vd Helena Helmersson i delårsrapporten.

"Takten varierar stort mellan marknaderna, bland annat på grund av olika lokala restriktioner, men hittills har utvecklingen varit bättre än väntat", skrev hon.

När det gäller statliga stödåtgärder bedömer H&M att en femtedel av företagets kostnadsminskningar i det andra kvartalet kan hänföras till statligt stöd. I tredje kvartalet väntas dock mindre stöd - majoriteten väntas ha kommit i det andra kvartalet, uppgav bolaget vid telefonkonferensen.