Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Ovzon AB: Delårsrapport januari-juni 2019

Viktiga kundavtal och finansiering av Ovzon 3

Kvartalet april-juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 55 987 TSEK (57 092).
· Rörelseresultatet uppgick till -9 049 TSEK (-11 966).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick
till 3 248 TSEK (2 057).

· Resultat efter skatt uppgick till -12 915 TSEK (-15 051).
· Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-2,25).
Perioden januari-juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 109 348 TSEK (103 403).
· Rörelseresultatet uppgick till -4 389 TSEK (-23 589).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick
till 7 908 TSEK (2 471).

· Resultat efter skatt uppgick till 8 418 TSEK (-29 991).
· Resultat per aktie uppgick till 0,29 SEK (-5,13).
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Avtal med Intelsat om framtida försäljning på bolagets kommande
satellit Ovzon 3 om 56 MUSD (ca 520 MSEK)

· Avtal med Intelsat för kapacitet på deras kommande satellit,
IS-39, vilket ökar möjlig kapacitet för Ovzons kunder.

· Vid årsstämman den 10 april valdes Anders Björkman till ny
styrelseledamot. Han utsågs även till ny ordförande i styrelsen.

· I början av maj utsågs Magnus René till ny VD. Per Wahlberg,
grundare och avgående VD fortsätter inom bolaget som vice VD och
ansvarig för affärsutveckling.

· Ovzon och Hispasat, en spansk telekommunikations- och
satellitoperatör, ingick ett strategiskt samarbetsavtal avseende
försäljning av Hispasats satellitkapacitet till Ovzons kunder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Finansieringen av Ovzon 3 säkerställdes genom en lånefacilitet ledd av
Proventus Capital Partners bestående av ett lån på 60 MUSD och ett
efterställt lån på 200 Mkr.

NYCKELTAL

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Helår
TSEK 2019 2018 2019 2018 2018
Nettoomsättning 55 987 57 092 109 348 103 403 207 883
Rörelseresultat -9 049 -11 966 -4 389 -23 589 -17 536
Justerat rörelseresultat* 3 248 2 057 7 908 2 471 8 524
Rörelsemarginal neg neg neg neg neg.
Justerad rörelsemarginal* 6% 4% 7% 2% 4%
Periodens resultat efter skatt -12 915 -15 051 8 418 -29 991 -25 640
Resultat per aktie, SEK -0,38 -2,25 0,29 -5,13 -3,63

*Exklusive jämförelsestörande poster

"Vi har under sommaren slutfört finansieringen av
Ovzon 3 genom att säkra lån på knappt 800 MSEK"

KOMMENTAR FRÅN VD

Viktiga kundavtal och finansiering av Ovzon 3

Under andra kvartalet har vi fortsatt utveckla bolaget enligt vår
plan. Den sista biten av finansieringen av Ovzon 3 är på plats och
Maxar, vår satellitleverantör, har startat projektet för att
tillverka satelliten. För launch av satelliten har vi nyligen
kontrakterat Arianespace för att skjuta upp vår satellit 2021 och vi
har därmed lämnat de preliminära avtal vi hade. Arianespace är en
ledande aktör med en lång historik av lyckade uppskjutningar med
Ariane 5. De ansvarade nyligen för launchen av Intelsats IS- 39.

Viktiga kommersiella avtal

I april tecknade vi två mycket viktiga avtal med Intelsat, världens
största satellitoperatör. Det första avtalet innebär att Intelsat
åtar sig att köpa Ovzons tjänster på den planerade nya satelliten
Ovzon 3, för ett totalt ordervärde om 56 MUSD (cirka 520 MSEK). När
Ovzon 3 är i drift kommer det därmed att ge Intelsat möjligheten att
återförsälja Ovzons unika mobila bredbandstjänst till sina kunder.

Det andra avtalet med Intelsat innebär att Ovzon säkrar ytterligare
kapacitet för att kunna expandera nuvarande tjänst. Avtalet är
flerårigt där Intelsat tillhandahåller oss kapacitet och styrbara
antenner på sin nya satellit, Intelsat 39 (IS-39). Satelliten, som
launchades med Arianspace i augusti, väntas driftsättas under tredje
kvartalet 2019. Avtalet möjliggör för Ovzon att erbjuda
kompletterande täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien.

Vidare har vi tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Hispasat, en
ledande spansk telekommunikations- och satellitoperatör, om att
gemensamt erbjuda en kraftfull bärbar bredbandslösning med stöd av
Ovzons teknologi och Hispasats satellitflotta.

Med de nya avtalen med Intelsat och Hispasat kan vi erbjuda våra
kunder närmast global täckning. Vi förväntar oss att det kommer att
hjälpa oss generera fler affärer i USA, Europa och Latinamerika.

Finansiering i hamn för Ovzon 3

Under året har vi arbetat med att slutföra finansieringen av vår
första egna satellit, Ovzon 3. I januari slutförde vi en
företrädesemission som tillförde bolaget 750 MSEK före
emissionskostnader och i början av juli tog vi det andra
finansieringssteget genom ett lånearrangemang som leds av Proventus
Capital Partners. Lånearrangemanget består av en senior lånefacilitet
om 60 miljoner USD och ett efterställt lån på 200 miljoner SEK. Med
finansiering på plats kommer Ovzon nu agera snabbt för att satelliten
ska skjutas upp under 2021. Ovzon 3 är den första av ett antal
planerade satelliter för att nå global täckning för vår avancerade
tjänst.

Finansieringsarbetet har under första halvåret varit omfattande och
den under hösten planerade noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista
skjuts därför upp till år 2020.

Spännande framtid

De nya avtal vi tecknat med Intelsat och Hispasat ökar efterhand både
vår tillgängliga kapacitet och vår täckning. Försäljningen väntas för
året ligga relativt konstant till dess att beläggningen på vår vår
leasade kapacitet ökar genom de kundavtal vi kan teckna framöver. Vi
har på kort tid lyckats nå viktiga milstolpar såväl kommersiellt som
finansiellt, framförallt när det gäller lanseringen av vår egen
satellit Ovzon 3. Vi är bara i början av en lång och spännande resa.

Magnus René, VD Ovzon

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen
den 23 augusti 2019 kl. 08:00.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Ovzon is revolutionizing mobile broadband via satellite providing
global coverage with the highest bandwidth through the smallest
terminals. Founded in 2006, Ovzon develops end-to-end solutions
meeting the growing demand of mobile broadband connectivity for
customers with high performance requirements.

Ovzon's combination of advanced proprietary satellite technology and
unique ultra-small terminals answers the needs for mobile users to
connect anywhere and transmit large amounts of data. Customers
include Government, Defense, Media, Maritime, Aviation and NGOs using
highly mobile platforms. Our dedicated and experienced team ensures a
premium service for our demanding global customers.

The company has offices in Stockholm in Sweden and Bethesda (MD) and
Tampa (FL) in the United States. Ovzon is publicly listed on Nasdaq
First North Premier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ovzon-ab/r/delarsrapport-januari-juni-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/16962/2887033/1094271.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.