Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Ovzon AB: Delårsrapport januari-mars 2019

Lönsamt kvartal och lyckad emission 750 MSEK

KVARTALET JANUARI-MARS 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 53 361 TSEK (46 311).
· Rörelseresultatet uppgick till 4 660 TSEK (-11 623).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick
till 4 660 TSEK (414).

· Resultat efter skatt uppgick till 21 333 TSEK (-14 940).
· Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (neg: 2,99).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Bolaget har slutfört en nyemission om ca 750 MSEK (före
emissionskostnader).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har tecknat avtal med Intelsat om framtida försäljning på
bolagets kommande satellit Ovzon 3 om 56 MUSD (ca 520 MSEK) gällande
de tre första åren.

· Bolaget har även genom avtal med Intelsat säkrat kapacitet på
deras kommande satellit, IS-39, vilket möjliggör expansion av
nuvarande tjänst.

· Vid årsstämman den 10 april valdes Anders Björkman till ny
styrelseledamot. Han utsågs även till ny ordförande i styrelsen.

· I samband med denna kvartalsrapport byter Ovzon VD från Per
Wahlberg, grundare, till Magnus René, som även sitter i styrelsen.
Per fortsätter inom bolaget som vice VD och i en roll inom innovation
och utveckling.

KOMMENTAR FRÅN VD

Stark början på året med order på 520 MSEK

Genomförd nyemission, fortsatt innovation och viktiga avtal på plats

Under första kvartalet har vi haft fortsatt mycket hög aktivitet inom
alla områden. Vi har tagit ett mycket viktigt steg för att skicka upp
vår första egna satellit, Ovzon 3. I januari tillfördes bolaget 750
MSEK före emissionskostnader i en företrädesemission, där huvudägarna
Investment AB Öresund och Bure Equity AB ökade sitt ägande i bolaget.

Fortsatt högt affärstempo

Vi har rekryterat nyckelpersoner inom flera områden. Utvecklingen av
vår OBP (On-board-processor) har fortsatt enligt plan. Under
kvartalet och även efter perioden har vi utfört ett flertal
framgångsrika demonstrationer av vår mobila bredbandstjänst för bland
annat europeiska organisationer, såväl försvarsknutna som civila,
vilket radikalt flyttat fram Ovzons position på marknaden för
satellitkommunikation. Efter kvartalet har två mycket viktiga avtal
tecknats med Intelsat, världens största satellitoperatör. Det första
avtalet innebär att Intelsat köper Ovzons tjänster på den planerade
nya satelliten Ovzon 3 med ett totalt ordervärde om 56 MUSD (cirka
520 MSEK) fördelat på upp till tre år med start 2021. Ordern innebär
att bolaget per rapportdatumet har en orderstock om cirka 600 MSEK på
leasade och den framtida egna satelliten. När Ovzon 3 är i drift
kommer det ge Intelsat möjligheten att återförsälja Ovzons unika
mobila bredbandstjänst till sina kunder. Det andra avtalet innebär
att Ovzon har säkrat ytterligare kapacitet för att kunna expandera
nuvarande tjänst. Avtalet är flerårigt där Intelsat erbjuder Ovzon
kapacitet och två styrbara antenner på sin planerade nya satellit,
Intelsat 39 (IS-39). Satelliten väntas driftsättas under tredje
kvartalet 2019 och möjliggör för Ovzon att erbjuda kompletterande
täckning i Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien.

Nettoomsättning och rörelseresultat

Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet jämfört med
motsvarande period föregående år, vilket främst förklaras av en
starkare dollarkurs. Intäkterna väntas framöver ligga relativt
konstant, med befintliga kontrakt, till dess vi kan erbjuda våra
kunder mer kapacitet på satelliter som har tillräcklig prestanda -
exempelvis genom de avtal vi tecknat under och efter kvartalet. Dessa
avtal beräknas tillsammans öka vår kapacitet med cirka 40 procent.

Den grundläggande lönsamheten i vår satellittjänst var under kvartalet
högre jämfört med föregående år. Vårt rörelseresultat ökade till 4
660 TSEK jämfört med ett underskott föregående år på -11 623 TSEK.
Föregående år belastades i och för sig av satellitflytt och
noteringskostnader. Det kan ändå noteras att lönsamheten utöver detta
ökat med drygt 4 MSEK från ett litet positivt resultat till
ovanstående rörelseresultat.

Viktig del av finansieringen avklarad

Vi har under kvartalet tagit viktiga steg i vår strategi för framtida
tillväxt genom uppskjutningen av en egen satellit. Den nya satelliten
kommer att öka tillgänglig kapacitet och därmed kraftigt höja
bolagets intäktspotential, förbättra rörelsemarginaler samt ge oss
ytterligare försprång i teknik och prestanda. Den totala
investeringskostnaden för satelliten inklusive tillverkning,
uppskjutning, finansiering och försäkring uppskattas till 1,5
miljarder SEK. Hälften av finansieringen är nu avklarad tack vare den
fullt ut garanterade företrädesemissionen i januari. Nästa steg för
bolaget blir nu att slutföra lånefinansieringen av satelliten om 750
MSEK - ett arbete som vi fortsätter med under 2019.

Sammantaget har vi under första kvartalet 2019 tagit ytterligare kliv
mot våra mål. Ovzon har ett starkt team med rätt kompetens och
erfarenhet för att både leverera på nuvarande strategi och
revolutionera vår bransch.

Vi har marknadens mest högpresterande mobila bredbandstjänst via
satellit, som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vi går
nu in i en intressant och intensiv fas i projektet med egna
satelliter samtidigt som vi fortsätter utvärdera möjligheter för
tillväxt genom leasad kapacitet och fler kunder.

I samband med denna kvartalsrapport kommer jag efter cirka 12 år sedan
bolagets grundande att lämna över VD-skapet till vår styrelseledamot
Magnus René som har stor erfarenhet av att leda internationellt
inriktade börsföretag. När vi nu går in i en ny fas ser jag fram emot
att kunna fokusera på det jag brinner för - affärsutveckling och
innovation!

Per Wahlberg, avgående VD

OFFENTLIGGÖRANDE

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndagen
den 6 maj 2019 kl. 08:00.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets
Certified Adviser.

KONTAKTINFORMATION

Per Wahlberg Johan Brandt Ovzon AB (publ)

VD CFO Anderstorpsvägen 10,

pwa@ovzon.com jbr@ovzon.com SE-171 54 Solna

www.ovzon.com Org nr 559079-2650 +46 8 508 600 60

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ovzon-ab/r/delarsrapport-januari-mars-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/16962/2803931/1037612.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.