Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Ovzon AB: Delårsrapport januari-mars 2020

Framsteg i en turbulent värld

Kvartalet januari-mars 2020

· Nettoomsättningen ökade till 59 576 TSEK (53 361).
· Rörelseresultatet ökade till 5 355 TSEK (4 660).
· Resultat efter skatt ökade till 33 705 TSEK (21 333).
· Resultat per aktie ökade till 0,98 SEK (0,71).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK till Stena Finans AB
genomfördes.

· Nya distributörer i Benelux, Colombia och Peru.
· Ovzons mobila bredbandstjänst via satellit används av italienska
myndigheter i arbetet med att förhindra ytterligare spridning av
Covid-19.

· Förnyade kontrakt, värderade till totalt 6,9 MUSD, från
amerikanska försvaret (US DoD).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Ovzon och Airbus har ingått ett samarbetsavtal där Airbus som
återförsäljare kommer att inkludera Ovzons innovativa
satellitkommunikationstjänster i sin produktportfölj.

· Baserat på nuvarande orderbok och svårigheten att just nu göra nya
affärer kommer omsättning och lönsamhet kortsiktigt att bli svagare.

Nyckeltal

Jan-Mar Jan-Mar Helår
TSEK 2020 2019 2019
Nettoomsättning 59 576 53 361 231 642
Rörelseresultat 5 355 4 660 11 419
Justerat rörelseresultat* 5 355 4 660 23 716
Periodens resultat efter skatt 33 705 21 333 29 230
Resultat per aktie, SEK 0,98 0,71 0.93
*Exklusive kostnader av engångskaraktär

Kommentar från VD

Årets inledande månader har inneburit fortsatta framsteg för Ovzon,
trots att effekterna av Covid-19 naturligtvis försvårar våra
marknadsaktiviteter. Vi har förbättrat vår finansiella ställning
genom en riktad emission till Stena Finans. Detta stärker satsningen
på vår fullt finansierade första egna satellit, Ovzon 3, samt
fortsatt produktutveckling. Vi har under kvartalet också byggt ut vår
säljkapacitet genom flera nya distributörer, bland annat med
internationellt ledande Airbus.

Nya distributörer och Airbus som viktig partner

I december 2019 tecknade Ovzon ett samarbetsavtal med italienska
Gomedia Satcom och samtidigt säkrades en första order från den
italienska armén. Ovzons mobila bredbandstjänst via satellit har
under kvartalet därmed börjat användas av italienska myndigheter i
arbetet med att förhindra ytterligare spridning av Covid-19.

Vi har i början av 2020 också engagerat Network Innovations som
distributör i Benelux, Bansat i Colombia, Orbita i Peru, Syntelix i
Panama och Aicox i Spanien och Portugal.

I början av april tecknade vi ett avtal med Airbus. Airbus kommer att
inkludera Ovzons satellitkommunikationstjänster i sin produktportfölj
och från slutet av 2021 kommer erbjudandet utökas med Ovzons egna
satellit Ovzon 3. Airbus är en ledande systemintegratör som
tillhandahåller avancerad, säker, satellitkommunikation och
nätverkstjänster. Vi är givetvis glada och förhoppningsfulla inför
samarbetet, då Airbus professionella team har lång historik av att
tillhandahålla avancerad satellitkommunikation till krävande kunder.

Kundavtal och IS-39

Vi säkrade under kvartalet förnyade kontrakt om 6,9 MUSD, från
amerikanska försvaret, via den amerikanska tjänsteleverantören
Intelsat (IGC). Kontrakten avser andra halvåret av kundens budgetår
2020, fram till september 2020. Den totala ordervolymen för kundens
budgetår uppgår därmed till 20,6 MUSD, jämfört med 22,8 MUSD
föregående budgetår.

Intelsats satellit IS-39, där vi säkrat hyrd kapacitet för vår tjänst,
har vid tester hösten 2019 visat på goda prestanda. Intelsat har dock
ännu inte kunnat fastställa ett datum för när man kan börja leverera
kapacitet inom den avtalade geografin. Denna fördröjning ligger
utanför vår kontroll, men när klartecken ges kommer vi kunna erbjuda
våra kunder kompletterande geografisk täckning.

Framtidsutsikter och Covid-19

Våra marknadsaktiviteter har tyvärr begränsats av Covid-19. Mässor har
ställts in liksom resor till potentiella kunder i syfte att
demonstrera vår tjänst. Trots det har vi haft en fortsatt mycket god
dialog med såväl försvars- som mediarelaterade aktörer.

Vi bedömer att marknaden för satellitkommunikationstjänster som kräver
hög mobilitet och prestanda på längre sikt kommer fortsätta att
utvecklas positivt och vi räknar med att under året kontraktera nya
kunder som även kommer vara intresserade av kapacitet på Ovzon 3. Det
turbulenta läget i världsekonomin efter utbrottet av Covid-19 och det
lägre sexmånaderskontraktet från US DoD som tecknades i mars innebär
dock att omsättningen och lönsamheten kortsiktigt blir svagare.

Ovzon 3 är bara början

Ovzon 3 som nu är under produktion hos vår partner Maxar kommer enligt
plan att skjutas upp under senare delen av 2021. Ovzon 3 flerfaldigar
vår kapacitet och ger oss möjlighet att erbjuda nya bättre tjänster
och funktioner, vilket ytterligare förbättrar vår unika mobila
bredbandstjänst. Projektet är centralt och vårt primära fokus under
de kommande åren. Det är den första av ett antal planerade satelliter
för att nå global räckvidd för vår tjänst baserad på egna satelliter.
Vi är därmed väl positionerade och har stora möjligheter på
framtidens satellitmarknad.

Magnus René, VD

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande tisdagen den 28 april 2020 kl. 08:00 CET.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst
som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta
erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder
inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och
har kontor i Solna, Sverige och Bethesda, MD och Tampa, FL i USA.
Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ovzon-ab/r/delarsrapport-januari-mars-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/16962/3098196/1237111.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.