Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Ovzon AB: Delårsrapport januari-september 2019

Förnyat kundförtroende

KVARTALET juli-september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 56 979 TSEK (51 676).
· Rörelseresultatet uppgick till 2 142 TSEK (2 950).
· Resultat efter skatt uppgick till 26 259 TSEK (379).
· Resultat per aktie uppgick till 0,78 SEK (0,05).

Perioden Januari-september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 166 327 TSEK (155 079).
· Rörelseresultatet uppgick till -2 247 TSEK (-20 639).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
10 050 TSEK (5 421).

· Resultat efter skatt uppgick till 34 677 TSEK (-29 612).
· Resultat per aktie uppgick till 1,13 SEK (-4,42).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER tredje kvartalet

· Finansieringen av Ovzon 3 säkerställdes genom en lånefacilitet
ledd av Proventus Capital Partners bestående av ett lån på 60 MUSD
och ett efterställt lån på 200 MSEK.

· Ovzon säkrade förnyade kontrakt, värderade till totalt 13,7 MUSD,
från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska
tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC.

NYCKELTAL

Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår
TSEK 2019 2018 2019 2018 2018
Nettoomsättning 56 979 51 676 166 327 155 079 207 883
Rörelseresultat 2 142 2 950 -2 247 -20 639 -17 536
Justerat rörelseresultat* 2 142 2 950 10 050 5 421 8 524
Rörelsemarginal 4% 6% neg neg neg.
Justerad rörelsemarginal* 4% 6% 6% 3% 4%
Periodens resultat efter skatt 26 259 379 34 677 -29 612 -25 640
Resultat per aktie, SEK 0,78 0,05 1,13 -4,42 -3,63

*Exklusive jämförelsestörande poster[ ]

"Bolaget har startat byggnationen av högpresterande Ovzon 3, den
första egna satelliten som skall skjutas upp 2021"

KOMMENTAR FRÅN VD

Förnyat kundförtroende

Det tredje kvartalet innehöll en rad spännande aktiviteter som
ytterligare flyttar fram Ovzons position. Vi slutförde finansieringen
av Ovzon 3 - vår första egna satellit - och kunde därmed även inleda
produktionen av satelliten. Vi säkrade också förnyade kontrakt med
det amerikanska försvaret, vår största kund. Därutöver skickade vår
partner Intelsat framgångsrikt upp sin satellit IS-39 vilken ger oss
möjlighet till utökad leverans- och intäktskapacitet när den är
driftsatt.

Produktionsstart av Ovzon 3

I början av juli slutförde vi finansieringen av vår första egna
satellit, Ovzon 3, genom ett lånearrangemang som leds av Proventus
Capital Partners. Lånearrangemanget består av en senior lånefacilitet
om 60 miljoner USD och ett efterställt lån på 200 miljoner SEK. Med
finansiering på plats har vår leverantör Maxar påbörjat produktionen
av Ovzon 3. Ovzon 3 är ett centralt projekt och vårt primära fokus
under de kommande åren. Som tidigare kommunicerats planerar vi för
att satelliten ska skjutas upp under 2021. Ovzon 3 är den första av
ett antal planerade satelliter för att nå global täckning för vår
tjänst med egna satelliter.

förnyade avtal med vår största kund

Under kvartalet förnyade vi våra kontrakt med det amerikanska
försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat
General Corporation, IGC. Kontraktsvärdet uppgick till totalt 13,7
MUSD och avser de första 6 månaderna av budgetåret 2020.
Kontraktslängden följer kundens budgetprocess och förväntas
förlängas. De förnyade kontrakten innebär att vi nu går in i vårt
sjunde år med denna service för US DoD - ett ovärderligt bevis att
våra kunder är mycket nöjda med vår högpresterande tjänst.

MELLANSTEGET - TILLVÄXT GENOM NY LEASAD KAPACITET

Redan innan vår egen satellit Ovzon 3 är i drift skaffar vi utökade
leverans- och intäktsmöjligheter genom att hyra kapacitet. Under det
andra kvartalet ingick Ovzon ett flerårigt avtal med Intelsat om
kapacitet på den nya satelliten IS-39. Uppskjutningen av IS-39 i
augusti var lyckad och rönte stor uppmärksamhet i vår bransch och
Ovzons engagemang, teknik och kundbas lyftes fram. De initiala
testkörningar som genomförts visar att vi kommer att uppnå de höga
datahastigheter vi förväntar oss. Det dröjer dock innan IS-39 är
fullt ut tekniskt och regulatoriskt verifierad och datum för när vi
kan börja använda kapaciteten har ännu inte fastställts. Avtalet med
Intelsat möjliggör för Ovzon att erbjuda kompletterande täckning i
Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien. Genom avtalet med Hispasat,
som även det tecknades under det andra kvartalet, kan vi också
erbjuda täckning av Latinamerika och därmed nå närmast global
täckning. Vi förväntar oss att det kommer att generera fler affärer i
USA, Europa och Latinamerika.

stora framtida möjligheter

Försäljningen för året och initialt under 2020 väntas ligga relativt
konstant till dess att beläggningen på vår leasade kapacitet ökar
genom de kundavtal vi kan teckna framöver. Vi har på kort tid lyckats
nå viktiga milstolpar och produktionen av vår egen satellit Ovzon 3
går enligt plan. Ovzon 3 är bara vår början på resan att
revolutionera marknaden för satellitbaserat mobilt bredband. Med
verifierad teknologi, den högsta bandbredden, de minsta terminalerna
och på sikt fler egna satelliter är möjligheterna stora.

Magnus René, VD Ovzon

Offentliggörande

Information i denna delårsrapport är sådan som Ovzon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen
den 15 november 2019 kl. 08:00.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit
som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet - med hastigheter
upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationer
inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från
rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller
personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon har sitt
huvudkontor i Solna med kontor i Tampa i Florida, USA och Bethesda i
Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq First North Premier.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på
www.ovzon.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ovzon-ab/r/delarsrapport-januari-september-20...
https://mb.cision.com/Main/16962/2962209/1141765.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.