Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Oyj Ahola Transport Abp: Ordinarie bolagsstämmans beslut 7.4.2017

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 7.4.2017

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 7.4.2017

Oyj Ahola Transport Abp:s ordinarie bolagsstämma 7.4.2017:

* Fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden 1.1.-31.12.2016.
* Beslöt att utdelningen uppgår till 0,0144 euro per A-aktie och 0,10 euro
per B-aktierna. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutdelning 11.4.2017 är antecknad i bolagets
aktieförteckning. Dividenden utbetalas 21.4.2017.
* Beslöt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande
direktören för perioden 1.1.-31.12.2016.
* Beslöts om arvoden till styrelsen.
* Beslöt att styelseledamöternas antal är fem.
* Till styrelseledamöter återvaldes Martti Vähäkangas, Anette Björkman, Nils
Ahola, Lars Ahola och Ida Saavalainen.
* Beslöt välja revisionssamfundet Ernst&Young Ab med huvudansvarig revisor
Kjell Berts till bolagets revisor.
* Beslöts om ersättning till revisorerna.
* Beslöts att nomineringskommittén består av Lars Ahola, Nils Ahola, Niclas
Blomqvist och Matti Sundberg.
* Beslöts bevilja styrelsen rätt att besluta om förvärv av egna aktier
B-aktier.

På den ordinarie bolagsstämman behandlades förljande ärenden:

Fastställande av bokslutet för perioden 1.1.-31.12.2016

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för perioden
1.1.-31.12.2016.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelningen uppgår
till 0,0144 euro per A-aktie och 0,10 euro per B-aktierna. Dividenden
utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning
11.4.2017 är antecknad i bolagets aktieförteckning. Dividenden utbetalas
21.4.2017.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Bolagsstämman beslöt bevlija ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och
verkställande direktören för perioden 1.1.-31.12.2016.

Beslut om arvoden till styrelsen

Bolagsstämman beslöt betala 15 000 euro per år i styrelsearvode åt styrelsens
ordförande och utomstående styrelsemedlemmar. Arvodet för koncernanställda
styrelsemedlemmar fastställdes till 7 500 euro per år.

Styrelsens sammansättning avseende antal

Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöternas antal är fem.

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter återvaldes Martti Vähäkangas, Anette Björkman, Nils
Ahola, Lars Ahola och Ida Saavalainen.

Val av revisorer

Bolagsstämman beslöt välja revisionssamfundet Ernst&Young Ab med huvudansvarig
revisor Kjell Berts till bolagets revisor.

Revisorns arvode

Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode ersätts enligt godkänd faktura.

Val av nomineringskommittè

Bolagsstämman valde Lars Ahola, Nils Ahola, Niclas Blomqvist och Matti
Sundberg till medlemmar i nomineringskommittèn.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i serie B.

Bolagsstämman beslöt att bemyndig styrelsen att under tiden intill nästa
ordinarie bolagsstämma i en eller flera omgångar besluta om riktat förvärv av
sammanlagt maximalt 100 000 egna aktier i serie B inom ramen för bolagets
fria egna kapital, dock med begränsningen att Oy Ahola Group Ab:s ägande av
Oyj Ahola Transport Abp:s aktiestock via Oyj Ahola Transport Abp ägda egna
aktierna inte ens indirekt får överstiga 90%. Förvärv kan ske enbart till den
del aktier i serie B erbjuds till försäljning inom prisintervallet 0,70-1,15
€/aktie. Bemyndigandet föreslås innefatta en rätt för styrelsen att besluta
om övriga omständigheter som hänför sig till aktieförvärvet.

Protokollet med bolagsstämmans beslut kommer att finnas till påseende på
bolagets hemsida senast från och med 21.4.2017.

Oyj Ahola Transport Abp:s beslut från styrelsemötet 7.4.2017

* Bolagets styrelse har till ordförande valt Martti Vähäkangas.
* Bolagets styrelse har till vice ordförande valt Anette Björkman.

Styrelsens val av ordförande

Bolagets styrelse har till ordförande valt Martti Vähäkangas.

Styrelsens val av vice ordförande

Bolagets styrelse har till vice ordförande valt Anette Björkman.

Oyj Ahola Transport Abp
Styrelsen

Mer information:

Hans Ahola, Verkställande direktör Stefan Kaptens,
Ekonomichef
Tel. +358 44 4494 000 Tel. + 358
44 4494 024

Godkänt rådgivare:
Privanet Securities Oy
Karri Salmi
Kimmo Lönnmark
Tel. +358 50 67 540 Tel.
+358 50 67 541

Oyj Ahola Transport Abp-s ordinarie bolagssta?mma 7.4.2017
http://hugin.info/172021/R/2094808/792144.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Oyj Ahola Transport Abp via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.