Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Oyj Ahola Transport Abp: Osavuosikatsaus Q1 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

* Jakson liikevaihto oli 23 447 T€ (23 571 T€)
* Jakson liiketulos oli 299 T€ (721 T€)
* Jakson tulos oli 212 T€ (515 T€)
* Tulos per osake 0,014 €
* Oma pääoma per osake 0,443 €
Toimitusjohtajan kommentit

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,4 M€, mikä on samaa tasoa
kuin edeltävän vuoden vastaavalla jaksolla (23,6 M€). Liiketulos samalla
jaksolla oli 299 T€, mikä on 422 T€ vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla
vuosineljänneksellä. Haastava markkinatilanne ja syksyllä vähentynyt
tuontiliikenne muualta Pohjolasta Suomeen jatkui vielä vuoden kaksi
ensimmäistä kuukautta, mikä vaikutti siten ensimmäisen vuosineljänneksen
tulokseen. Syynä markkinatilanteeseen ovat ennen kaikkea olleet Suomen
alhainen investointitaso sekä EU:n pakotteet Venäjää vastaan, mitä olemme
korostaneet myös aikaisemmissa osavuosiraporteissamme.

Syksyn toimenpidesuunnitelmana oli tarjota asiakkaille parasta mahdollista
asiakaspalvelua, samalla kun arvioitiin uudelleen hinnoittelumalleja sekä
panostettiin lisämyyntiin, jotta tuontiliikenne Suomeen lisääntyisi.

Näillä toimenpiteillä ollaan saavutettu positiivisia tuloksia: olemme saaneet
useita uusia asiakkaita ja samanaikaisesti uusia toimeksiantoja vanhoilta
asiakkailtamme. Vaikutus tosin näkyi vasta ensimmäisen vuosineljänneksen
lopussa, ja vastaavasti tämä selittää vuosineljänneksen heikkoa tulosta.

Koemme, että nämä määrätietoiset ja kauaskantoiset toimenpiteet tuovat
tulosta, ja siksi näkymät toiselle vuosineljännekselle ja koko vuodelle ovat
hyvät ja uskomme tuloksen paranevan edellisen vuoden vastaavista
ajankohdista.

Hans Ahola

Toimitusjohtaja

Toiminta jakson aikana

Johto vahvisti yhtiön strategian tammikuussa ja ensimmäisellä
vuosineljänneksellä painopiste on ollut strategian toteuttamisessa.
Erilaisten workshoppien kautta koko henkilökunta on saanut olla osallisena
strategiatyössä ja ottanut päästrategian omaksi tavoitteekseen.

Olennaiset tapahtumat jakson aikana

Pääasiassa asiakaspalveluun ja laatuun keskittyvä strategia sisältää sekä
henkilökunnan koulutusta että visuaalisen identiteetin uudistamista. Tämä on
konkretisoitunut strategisissa kehitysprojekteissa, joita on toteutettu ja
seurattu vuoden aikana.

Olennainen osa Ahola Transportin uudistusta on ollut visuaalisen ilmeen
uudistus. Kun yhdistelmäajoneuvojen brändäys on saatu vakiintumaan,
uudistetaan Ahola Transportin visuaalisen ilmeen muut piirteet. Uusi ilme
tulee näkymään Ahola Transportin kalustossa sitä mukaa kun sitä uusitaan.

Laatutason nostamiseksi myös kalustoa uudistetaan, ja johto on päättänyt
investoida uusiin ajoneuvoihin ja trailereihin. Uusi kalusto tulee asteittain
liikenteeseen syksyllä, ja silloin myös koko uudistettu visuaalinen ilme ja
strategia lanseerataan näkyvämmin yleisölle.

Tulevan jakson näkymiä

Liiketulos vuonna 2015 oli 1 614 t€. Vuoden 2016 tulos tulee arvion mukaan
ylittämään viime vuoden tason.

Likviditeetti ja rahoitus

Konsernin likvidit varat 31.3.2016 olivat 2 888 t€ (2 260 t€). Konsernin
korolliset velat olivat 6 057 t€ (7 695 t€).

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 98 t€ (328 t€), joista 18 t€ oli
aineellisiin ja 70 t€ aineettomiin hyödykkeisiin.

Poistot

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana poistot olivat 236 t€ (270 t€).
Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 74 t€ (81 t€), liikearvon poistot 46
t€ (47t€) ja aineellisten hyödykkeiden poistot 116 T€ (142 t€).

Oma pääoma ja osakkeet

Ahola Transportin omat pääomat 31.3.2016 olivat 6 562 t€ (3 886 t€).
Osakepääoma oli 1 363 t€ (300 t€). Vapaa oma pääoma konsernissa oli 5 194 t€
(3 581t€).

Osakepääoma 31.3.2016 jakaantui 14 825 969 osakkeeseen, joista A-osakkeiden
osuus oli 14 571 339 kappaletta ja B-osakkeiden osuus 254 630 kappaletta.

Henkilökunta

31.3.2016 konsernilla oli palkattuna 195 työntekijää.

Omistajarakenne

Sisäpiirin omistukset:

Nimi
Asema
Osakkeet
Määrä

-----------------------------------------------------------------
| Hans Ahola Toimitusjohtaja A-osake 0 * |
| Martti Vähäkangas Hallituksen puheenjohtaja B-osake 10 000 |
| Anette Björkman Hallituksen jäsen 0 |
| Nils Ahola Hallituksen jäsen A-osake 0 * |
| Lars Ahola Hallituksen jäsen A-osake 0 * |
| Ida Saavalainen Hallituksen jäsen B-osake 12 000 |
| Rickard Snellman Business Controller B-osake 17 200 |
| Stefan Kapténs CFO B-osake 2 000 |
-----------------------------------------------------------------
Ahola Group omistaa 89,95 % Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeista.

*Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola omistavat Oy Ahola Group Ab:n.

Selvitysperusteet

Tämä osavuosiraportti on laadittu euroissa Suomen kirjanpitoperiaatteiden
mukaisesti, noudattaen samoja standardeja ja periaatteita, joiden mukaan
yrityksen tavanomainen vuosikertomus laaditaan.

Tätä raporttia ei ole tarkistettu yrityksen tilintarkastajan toimesta.

Seuraavat raportoinnit

Oyj Ahola Transport Abp julkaisee vuonna 2016 taloustietoa seuraavasti:

Osavuosiraportti Q2 2016
15 elokuuta

Osavuosiraportti Q3 2016
15 marraskuuta

----------------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma |
| Konserni |
| (€) |
| |
| |
| 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2015 |
| - 31.3.2016 - 31.3.2015 - 31.12.2015 |
| |
| |
| Liikevaihto 23 447 23 571 93 820 |
| |
| Liiketoiminnan muut tuotot 146 182 764 |
| |
| Materiaalit ja palvelut -19 489 -19 304 -77 496 |
| Henkilöstökulut -2 099 -2 039 -8 200 |
| Poistot ja arvonalentumiset -236 -271 -1 116 |
| Liiketoiminnan muut kulut -1 470 -1 418 -6 158 |
| |
| Liiketulos 299 721 1 614 |
| |
| Rahoitustuotot ja -kulut -71 -85 -317 |
| |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 228 636 1 297 |
| |
| Verot -16 -121 -250 |
| |
| Tilikauden tulos 212 515 1 047 |
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| Tase |
| Konserni |
| (€) |
| |
| |
| |
| TASE, 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 |
| |
| Vastaavat |
| |
| Pysyvät vastaavat |
| Liikearvo 694 882 741 |
| Muut aineettomat hyödykkeet 686 813 682 |
| Aineelliset hyödykkeet 2 629 2 980 2 754 |
| Sijoitukset 11 9 11 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä 4 020 4 684 4 188 |
| |
| Vaihtuvat vastaavat |
| Vaihto-omaisuus |
| Tavarat 158 231 195 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä 158 231 195 |
| |
| Lyhytaikaiset saamiset |
| Myyntisaamiset 13 548 13 939 11 890 |
| Lainasaamiset 27 189 22 |
| Muut saamiset ja siirtosaamiset 4 109 4 107 2 893 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 17 684 18 235 14 805 |
| |
| Kassa ja Pankki |
| Pankkisaamiset 2 888 2 260 3 171 |
| Kassa ja Pankki yhteensä 2 888 2 260 3 171 |
| |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä 20 730 20 726 18 171 |
| |
| Vastaavat yhteensä 24 750 25 410 22 359 |
-------------------------------------...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.