Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-04

P Capital Partners IV B: P CAPITAL PARTNERS IV B EMITTERAR VINST- OCH KAPITALANDELSBEVIS

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 4 november 2021

P Capital Partners IV B AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 18 november 2021 kommer att utöka sitt kapital med 49,3 MEUR genom emission av 216 400 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 20000 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A2, båda till en kurs av 100 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis, samt genom emission av 25 500 vinst- och kapitalandelsbevis av serie B till en kurs av 1 000 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis och genom ett kapitaltillskott om 0,18 MEUR från ägarna.

Vinst- och kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det första kvartalet 2022.

P Capital Partner IV Bs kapital uppgår, inklusive de nyemitterade vinst- och kapitalandelsbevisen, till 690,5 MEUR. Kapitalet är fördelat på vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 om 302,9 MEUR, av serie A2 om 28 MEUR, av serie B om 357 MEUR och 2,6 MEUR i eget kapital.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av P Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.

Daniel Sachs

VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00

Författare Cision