Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

P Capital Partners IV: OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR P CAPITAL PARTNERS IV AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 1 november 2021

Idag offentliggörs att substansvärdet för P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis, vid marknadens stängning den 29 oktober 2021, uppgick till 102,31 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1.

Substansvärdet för P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att P Capital Partners IV ökat sitt kapital med EUR 7,7 miljoner genom att emittera 77 120 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 till en kurs av 100 EUR per kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott på 0,03 MEUR.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av P Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.

Daniel Sachs

VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00

Författare Cision