Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-16

PA Resources AB: Kommuniké från PA Resources AB:s årsstämma den 16 april 2014

PA Resources AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 16 april 2014 i
Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som
fattades.

Moderbolagets årsredovisning och koncernens konsoliderade
årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse för räkenskapsåret
2013 lades fram. Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och
koncernen för räkenskapsåret 2013 fastställdes av stämman.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2013. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter samt att
omvälja Paul Waern, Philippe R Probst, Philippe R Ziegler och Nils
Björkman samt till nya ledamöter utse bolagets VD Mark McAllister och
Jérôme Schurink. Till ordförande i styrelsen valdes Jérôme Schurink.

Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young som revisionsbolag med den
auktoriserade revisorn Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet beslutades av stämman att uppgå till sammanlagt
1.650.000 kronor (f.å. 1.650.000) att fördelas med 550.000 kronor
till ordföranden (f.å. 550.000 kr) och 275.000 kronor vardera till
övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget (f.å.
275.000 kr ). Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt
skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför nästa års
årsstämma genom att bolaget tillfrågar de tre största aktieägarna per
den 30 september 2014 om att utse var sin representant, som
tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. I det
fall den aktuelle aktieägaren inte utser någon ledamot, tillfrågas
den aktieägare som storleksmässigt står på tur. Valberedningens
sammansättning ska kommuniceras senast sex månader före årsstämman
2015.

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning
till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

I sitt anförande redogjorde PA Resources VD, Mark McAllister, för
koncernens utveckling under verksamhetsåret 2013 och första kvartalet
2014. VD-presentationen finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.paresources.se.

Stockholm den 16 april 2014

PA Resources AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Östhols, Head of Corporate Communication and IR

Tel +46 721 810 867

ir@paresources.se

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella
instrument. Informationen publicerades kl. 12:30 den 16 april 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pa-resources-ab/r/kommunike-fran-pa-resources-...
http://mb.cision.com/Main/790/9570472/234225.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.