Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2013-08-14

PA Resources: Presenterar framtidsutsikter, medel och lång sikt

(SIX) Olje- och gasbolaget PA Resources ledning och styrelse
har definierat ett scenario som bygger på ett antagande om att
totala investeringar fram till och med 2017 uppgår till cirka
600 miljoner dollar, enligt ett separat pressmeddelande i
samband med delårsrapporten.

Av dessa är majoriteten hänförligt till utbyggnadskostnader.

Givet att scenariot är framgångsrikt skulle bolaget nå en
produktion om cirka 15.000-20.000 fat oljeekvivalenter per dag
under 2018, vilket förutsätter att utbyggnadsprojekten i
huvudsak genomförts enligt plan.

Prognosen bygger också på antaganden om en fortsatt
produktion från de idag producerande Didon- och DST-fälten i
Tunisien, samt från Aseng- och Alenfälten i Ekvatorialguinea.
Därutöver förutsätter scenariot att ett antal prioriterade
tillgångar kommer att byggas ut till produktion.
Bolaget räknar också med att inleda produktion från den
danska licensen 12/06 under 2018.

"Styrelsen och ledningen i PA Resources anser att ovanstående
prognos utgör ett realistiskt scenario av framtida produktion
och relaterade investeringar, baserat på PA Resources nuvarande
tillgångar. Det är dock
viktigt att notera att scenariot utelämnar ett antal möjligheter
och ett antal risker", skriver bolaget.

"Under förutsättning att företrädesemissionen genomförs
framgångsrikt, och att ett obligationslån om upp till 1 miljard
kronor emitteras under andra halvåret 2013, förväntar sig PA
Resources kunna finansiera utbyggnadsplanen baserat på ett
lägsta kapitalbehov om 1,7 miljarder kronor, fram
till och med slutet av 2014. Efter 2014 kommer ytterligare
finansiering att krävas för tillkommande investeringar", heter
det vidare.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare TIC